Solucan Gübresi Üretiminin Önü Açılsın Ülkemiz Kazansın.

Solucan Gübresi Üretiminin Önü Açılsın Ülkemiz Kazansın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarafına Murat Becer bu kampanyayı başlattı

Ülkemizde Organik Tarımın gelişmesi için uygulanan ve çok büyük bir verim artışı sağlaması açısından önemli bir yeri olan solucan Gübresi Üretiminin önüne konulan çok büyük zorluklar nedeni ile şuan küçük girişimcilerin önü tamamen kapanmak üzeredir. Ülkemizde her yıl 1-2 milyon ton Organik gübre üretimi yapılıp tarım arazilerimizde uygulanması gerekli iken şuan üretimimiz neredeyse bu rakamın 20/1 i kadardır. Şuan uygulanmak istenen yönetmelik ile küçük çaplı girişimci tamamen zorlanacak ve bu işi bırakmak zorunda kalacaktır. Tarım ve Hayvancılık bakanlığından ricamız odur ki bu işi zorlaştırmaktansa her il yetkililerine üretici ve çiftçiyi bir araya getirip tarım arazilerinin Organik gübre ile tanışmasını sağlamaya çalışması yönünde program yapmalarına vesile olmaktır. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin duyarlı insanları ülkemizin gelişmesi güzellemesi, daha sağlıklı bir nesil yetişmesi için bu çağrımıza kulak verecektir. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.