İnsan ömrü 100 ildən 150 ilə qaldırılsın

İnsan ömrü 100 ildən 150 ilə qaldırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Tanrı tarafına Kamran Qiyasov bu kampanyayı başlattı

İnsan ömrü çox vacib bir faktordur və sanki, çox qısadır. Hərkəs hər an ölə bilər. Gəlin səsimizi duyuraq, insanlar daha çox yaşama layiqdir, ömrümüz artırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.