Ditch Plastic Packaging for Bananas at all 7-Eleven!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


7- eleven มีส่วนแบ่งทางการตลาดประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยถึง 70% จนถึงปัจจุบัน 7-eleven นั้นมีถึงประมาณ 10,300 สาขาทั่วประเทศ ร้านค้า 7-eleven นั่นเป็นที่นิยมของทั้งคนในพื้นที่และชาวต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังถึงว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านค้าสะดวกซื้อที่ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดของประเทศไทย ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่กำลังจมอยู่ในกองพลาสติก! เป็นที่ประมาณการกันว่า โดยเฉลี่ยคนไทย 1 คน ใช้ถุงพลาสติก 8.7 ถุงต่อวัน และประมาณโดยคร่าวๆ 70,000 ล้านถุงต่อปี และประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตมลพิษที่มากที่สุดของโลกอีกด้วย โดยถูกจัดอันดับเป็นที่ 5 หรือ 6 ของโลก ในประเทศที่อนุญาตให้มีการทิ้งขยะพลาสติกลงในมหาสมุทร จะมีอีกกี่ตัวอย่างโศกนาฏกรรมของสัตว์ทะเล สัตว์ต่างไป รวมไปถึงมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก ก่อนที่เราจะตระหนักและลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง? ในร้านค้า 7-eleven นั้นมีการใช้พลาสติกทั้งในรูปแบบของหลอด ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติก และที่สำคัญที่สุด การบรรจุกล้วยในถุงพลาสติกต่อกล้วยเพียงหนึ่งลูก ร้าน 7-eleven นั้นได้ทำการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกมาระยะหนึ่ง แต่การลดใช้ถุงพลาสติกต้องลดลงเร็วให้กว่านี้! เราขอให้คุณหยุดขายกล้วย(ทั้งหนึ่งลูกและทั้งหวี)ที่ถูกบรรจุในถุงพลาสติก เพราะเป็นการทำลายแวดล้อมอย่างรุนแรง ถุงพลาสติกนั้นทำให้กล้วยสุกเร็วขึ้น จนเสียง่าย เพราะฉะนั้นจึงเป็นการสร้างทั้งขยะพลาสติกและสร้างขยะจากกล้วยอีกด้วย ประเทศไอซ์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาย่อยจากสหราชอาณาจักร ได้ทำการยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกล้วย และกำลังทำการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย การใช้กระดาษห่อกล้วยแทนพลาสติกจะสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 57 ตันอีกด้วย ในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยอย่างริมปิง (Rimping) ก็มีการเริ่มใช้ใบตองในการบรรจุห่อกล้วยแทนพลาสติก ในบางขั้นตอนของการผลิตอีกด้วย เราอยากเห็นร้านค้า 7-eleven ทั้ง 10,300 สาขาทั่วประเทศเป็นตัวอย่างในการนำร่องการยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกล้วย แม้ร้านค้า 7-eleven เป็นร้านค้าสะดวกซื้อ แต่เราอยากให้ทางร้านมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและต่อลูกค้าของคุณด้วย โดยการใช้วัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่พลาสติก เพราะ Less Plastic Is Fantastic! จาก Less Plastic Is Fantastic และลูกค้าที่ห่วงใยของคุณ ขอบคุณที่สละเวลาอ่านและลงชื่อสนับสนุนการแบนบรรจุภัณฑ์ของกล้วย (ทั้งแบบบรรจุต่อหนึ่งลูกและทั้งหวี) และเราขอเรียกร้องให้ 7-eleven แสดงความรับผิดชอบต่อการผลิตขยะพลาสติกจำนวนมากนี้

7- Eleven holds a 70 percent market share in the convenience store category in Thailand. As of now, there are an estimated 10,300 stores nation-wide. Undeniably, 7-Eleven is very popular with locals and foreigners alike and is almost one of the biggest plastic waste contributors in Thailand. Thailand, a beautiful country abundant in natural resources is drowning in plastic! It is estimated that an individual in Thailand uses about an average of 8.7 plastic bags daily! That is roughly 70 billion bags a year! Thailand is also known globally as one of the world’s worst polluters. It ranks fifth or sixth among countries allowing plastic waste to wind up in the ocean. How many more examples of marine creatures, animals and humans adversely affected by plastic do we need to have before we take drastic action?! Plastic has a huge presence in 7-Eleven through straws wrapped in plastic, plastic bags, plastic packagings and the most maddening of all, single banana in plastic packaging. 7-Eleven has made some steps in reducing plastic bags with campaigns but more needs to be done and fast! We implore you to stop selling bananas (singles or bunches) in plastic packaging as it has devastating impact on the environment. The plastic packaging speed up the banana ripening process which undoubtedly create more food and plastic waste due to its short shelf life. Iceland, a supermarket chain in the United Kingdom are the first to get rid of the plastic packaging for Bananas and are rolling out other measures to reduce their plastic waste.The paper banana bands they used instead of plastic will save 57 tonnes of plastic. On Thailand's home turf, Rimping has started using banana leaves as alternatives to plastic in some of their produce sections. We would like to see 7-Eleven with 10,300 stores nationwide lead by example by stopping the sale of bananas in plastic packaging. 7-Eleven is about convenience, but please do show that your brand cares for the environment and your consumers by offering non plastic alternatives. After all, Less Plastic is Fantastic! From Less Plastic Is Fantastic and your concerned consumers. Thank you for taking your time to read and sign this petition to ban the sale of bananas (singles or bunches) in plastic packaging and demanding 7-Eleven to take responsibility of the staggering amount of plastic waste they produce.