Taahhüdü İhlal Davalarına Verilen Yasa Dışı Beraat Kararları Devletin Otoritesini Sarsıyor

Taahhüdü İhlal Davalarına Verilen Yasa Dışı Beraat Kararları Devletin Otoritesini Sarsıyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
AVUKAT ve tarafına ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU bu kampanyayı başlattı

Bilindiği üzere alacağını tahsil edemeyen alacaklının, devletin icra dairelerine başvurarak alacağının tahsil edilmesi talebi ile cebri icra prosedürü başlar.
Bu süreçte borçlu, devletin icra memuru huzurunda dökümü yapılan borcu ödeme taahhüdünde bulunur ve geçerli mazereti olmadan ödemez ise tazyik hapsi ile cezalandırılır.
Ancak son zamanlarda kanunda bulunmayan sebepler üretilerek(mesela faizin tutanağa yazılmadığı, pulun masraf yazılamayacağı gibi) bu taahhütler geçersiz sayılmaktadır.

Oysa ki borç dökümü devlet memuru olan icra memuru tarafından yapılmakta ve borçlu tarafından ödeme sözü verilmektedir.
Buna rağmen iş bu tutanağın geçersiz sayılması devlete güvenen alacaklıyı mağdur etmektedir.

Bu kampanyayı başlattım, çünkü…
Devlet otoritesi ile alacağını tahsil edeceğine inanan alacaklı vatandaş ise bu durumda hayal kırıklığına uğramaktadır.
Neticeten;
Toplumda adalete ve devleten olan güven sarsılmakta,
Otorite boşluğu oluşmakta,
Borçluya bir şey olmuyor algısı meydana gelmekte,
Alacaklı alacağını ya ihkak-ı hak(kendisi zorla alma yoluna gitmekte) yada illegal(hukuk dışı) örgütler kanalı ile tahsil etme yoluna gitmekte,
Sonuçta asayiş ve güven ortamı bozulmaktadır.

TÜM HUKUKÇULARI VE DUYARLI VATANDAŞLARI BU KAMPANYAYI İMZALAYARAK VERİLEN BU USULSÜZ BERAAT KARARLARINI ADALET BAKANLIĞINA ŞİKAYET ETMEYE DAVET EDİYORUM!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.