Ta shpetojm feron

Ta shpetojm feron

Started
May 9, 2022
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by John Gotti

Petitcion qe unikatiL ta atoptoj feron

pra me suskesin e keti petcioni nikkatili a atopton feron the kesh tu ai pehet femiju i nikkatilit

Keshtu the vetem ashtu munt ta shpe tojm feron nka ftekja the nikkatilin nka purgu prejetshem sep se nje nikkatil nuk munt ta fras nje femij te tij por fetem ta toj ose ta qor toj

Support now
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now