Taşınmaz Değerleme Kanunu taslağı hazirlansin ve meclise sunulsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Değerleme kanununun çıkması ile ülkemizde taşınmaz değerlemesi, değerleme uzmanlarının durumları yasal bir zemine getirilerek; hem bu işle uğraşan insanların hakları korunur,emekleri heba olmaz hemde yetkisiz insanlar tarafından hazırlanan raporlar nedeni ile gerek şirket gerek taşınmaz satın alan vatandaşlar gerekse lisanslı olarak değerleme yapanlar mağdur edilmemiş olur. Halen ülkemizde taşınmaz değerleme raporlarının %35 i lisans sahibi olmayan yetkisiz kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Lisanslı ve Sözleşmeli olarak çalışanlar hızla kurumsallaştırılmalıdır.