Tüvturk Haksız Talep Edilen Hizmet Bedeli

Tüvturk Haksız Talep Edilen Hizmet Bedeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafına SERKAN CAKMAK bu kampanyayı başlattı

Araç muayeneleri hususi araçlar için her 2 yılda bir ticariler için yılda 1 kez TÜVTÜRK tarafından yapılmaktadır. Bugün için normal otomobil araç muayenesi 342,20 TL ve eksoz muayenesi de 80TL dir. Ancak muayene için ekipman ve personel dışında bir gider olmadığı görülmektedir.Bir istasyonda ortalama günde 500 civarında araç muayene olmaktadır, büyük istasyonlarda sayı çok daha fazladır. Bir araç muayenesinin personel , cihaz amortisman ve yer bina bedeli hesaplandığında araç başına bedel 20-30 TL arası olmasına rağmen  eksoz muayenesi ile beraber alınan 422,20 TL bedel fahiş fiyattır. TÜVTÜRK bu konuda tek yetkili kurum olduğu için tüm vatandaşlar istedikleri fiyatı vermeye haksız yere mecbur bırakılmışlardır. Tüketici dernekleri, Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  yetkililerinden oluşan bir kurul yeni fiyatı belirlemelidir. Vatandaşın  soyulmasına devlet seyirci kalmamalıdır.

Alternatif araç muayene istasyonları kurularak tekelci kartelden vatandaş kurtarılmalıdır. Nasıl TÜVTÜRK, TS EN ISO 17020 standartı uyarınca Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmekte ise, bu standarta göre alternatif istasyonlar akredite edilerek araç muayeneleri hem daha çabuk hemde  rekabet nedeniyle daha ucuza yapılabilir.Bir çok ülkede araç muayene istasyonları ücretlerini rekabetçi piyasa şartlarına göre belirlemektedir. Araç muayen istasyonları devletin denetiminde rekabete açılmalıdır.

 Avrupa Birliği aracın tescilinden sonra ilk muayeneyi 4 yıl sonra, daha sonra 2 yılda bir olarak önermektedir. TÜVTÜRK istayonlarında her yıl muayene olan araç sayısı ve bu muayeneler sonucu  hata bulunan araç sayısına bakıldığında ticari olmayan araçlar için bunun 3 yılda bir yapılması trafik güvenliğini etkilemeyecektir.

Bu kampanyaya destek vererek TÜVTÜRK araç muayene istasyonları tarafından uygulana yüksek araç muayene bedellerinin düşürülmesine ve alternatif yine devletin denetlediği araç muayene istasyonları kurulmasına destek olalım.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.