reçete kesintilerinde, hekim ve sağlık kurumları da bedel ödesin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Hastalara yazılan reçetelerde, hatalı rapor çıkartma, yanlış doz yazımı,rapor açıklaması eksikliği, LDL, trigliserit değerinin yazılmaması v.b. pek çok nedenle kusurlar oluşmaktadır. Eczaneler olarak, bu gibi durumlarda hastaları tekrar doktoruna gel-git yaptırarak, ya da personelimize bu anlamda mesai yaptırarak bu kusurların telafisine çalışıyoruz. Ancak yine de sistemde gözden kaçan kimi ufak detaylar neticesinde SGK ödemelerimizde kesintiler yaşıyor ve ciddi maddi bedeller ödüyoruz.

Talebimiz, hastane ve hekimlerin bu türlü kendilerinden kaynaklanan problemlerde hata tutarlarından pay almasıdır. Bu bedelleri bizler ödedikçe, hastane ve hekimler bu anlamda inisiyatif almayıp, gerekli düzenlemeleri sağlama noktasında eksik kalıyor ve bir bedel ödenmediğinden hataları tekrarlıyorlar. Bu anlamda hasta yorgunluğu ve personel mesaisi de işin manevi kayıpları. Sorunun kökeni çözülmelidir, reçete ve raporlama sistemleri belli bir otomasyona bağlanması bir adım olabilir. kesintilerdeki hata payının hekim ve kurumlara da yansıması bir çözüm olabilir.
eğer tüm sistem mazur görülüyorsa, devletin bir evladı olarak biz de mazur görülmeyi talep ediyor ve bir bedel ödemek istemiyoruz.

Artı olarak hekimlerimizle mail ya da telefonlu iletişim hattımız olsa pek çok sorun daha pratik çözülebilecektir. Otomasyona mesajlaşma kısmı eklenebilir bir çözüm olarak. 

Dikkate alınmayı ve bir çözüm gelişmesini temenni ederiz.

Ecz. Esra Çelebi