Kampanya Kapatıldı

Mesai kaydırma ve vardiya uygulaması kaldırılsın

Bu kampanya 1.454 destekçiye ulaştı


Sevgili hekim arkadaşlarım ve sevgili hastalarımız;

31 Ocak 2018 itibariyle sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile MESAİ KAYDIRMA ve VARDİYA BRANŞ POLİKLİNİĞİ uygulaması başlamış, kamuoyuna medya aracılığı ile duyurulmuştur. Bu uygulamaya göre acile başvuran "gerçekte acil olmayan" hastalar gece 23.00 a kadar genel tabip ve branş uzman polikliniğine yönlendirilecektir. Hasta açısından ilk bakışta "çok iyi bir hizmet" gibi algılansa da özünde hem "gerçekten acil olan" hem gerçekten branş uzmanına ihtiyaç duyan hastaları hem de hekimleri mağdur edecek bir uygulamadır. Durdurulmasını talep ediyorum!

Lütfen üşenmeden oku hak vereceksin!

Branş uzmanları ( öncelikle dahiliye, kbb, cerrahi, ortopedi, pediatri ve gerek görülen yerlerde diğer branşlar) görevlendirildikleri günlerde mesai saatlerinin kaydırılmasıyla günde 3 saat yıllarca uzmanlık eğitimini aldığı ve deneyim kazandığı branşındaki hastalara hizmet verirken, kalan 6 saat üst solunum yolu enfeksiyonları ağırlıklı branşına özgü olmayan hasta grubuna bakmak durumunda kalacaktır. Bu durum branş hekimlerine ihtiyaç duyan hasta grubu için daha uzun süre randevu bulma güçlüğü demektir. Zaman içinde randevu bulamayan bu grup hastaların, uzmana acil vasıtasıyla ulaşmaya çalışması ve yeşil alanda uzun kuyruklar oluşturması çok muhtemeldir. Bu yoğunluk hem "gerçek acil" hastaların daha uzun süre beklemesine hem de hekimlerin her zamankinden fazla yoğunluğa maruz kalmasına sebep olacaktır. Hastalarımıza vereceğimiz hizmet kalitesi bu şartlarda düşeceği gibi bu yoğunluk sebebiyle oluşacak tartışmalar hekime şiddet olasılığını kat be kat arttıracaktır.
Yine ileri tetkikler için gece mesai şartlarında hastaların aç olmaması, radyolojik tetkikler için o saatte randevu verilememesi sebebiyle gündüz de iş yükü artacaktır. Gündüz izin alamama gerekçesiyle acile gelen ve branş polikliniklerine yönlendirilen hastalar zaten tetkikleri tamamlanamayacağı için gündüz yine işlerinden izin almak zorunda kalacak ve bu onlar için bir çözüm sağlamayacaktır.
Bütün bu sonuçların dışında bu hizmetin hızla uygulamaya sokulması, önceden bakıcı programı yapılamadığı için küçük çocuğu olan ya da evde bakım hastası olan hekimleri zor duruma düşürmüştür. Bir çok hekim halihazırda nöbet tutmaktayken 23:00 a kadar olan vardiyanın eklenmesi aile hayatlarına olumsuz yansıyacaktır. Yine şehir dışında konumlanan şehir hastanelerinde görev yapan ya da evi çalıştığı kuruma uzak olan hekimlerin 23:00 sonrası ulaşımları için hiçbir önlem alınmamıştır.
Bu sebeplerle uygulamanın acilde ki hasta yoğunluğunu engelleyemeyeceği, tersine tetkik ve takip hastalarına verilen hizmeti aksatacağı, pek çok hekimi zor durumda bıraktığı ve bırakacağı aşikardır. Yıllar önce de denenmiş ve başarısız olmuş bu uygulamanın bir an önce yeniden gözden geçirilmesini, UYGULAMADAN KALDIRILMASINI , eğer devamı bütün bunlara rağmen uygun görülürse de hekimlerin özlük haklarına saygılı biçimde yeniden düzenlenip İSTEĞE BAĞLI hale getirilmesini TALEP EDİYORUZBugün asli imzanı bekliyor!

asli Özturkmen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C Sağlık Bakanlığı: Mesai kaydırma ve vardiya uygulaması kaldırılsın». asli ve imza atan diğer 1.453 kişiye katıl.