Özel Sağlık Sigortalarının Keyfi Dayatmalarına HAYIR!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


09.02.1992 yılında Halk Yaşam Sigorta A.Ş.’den özel sağlık sigortası hizmeti almaya başladım. Ancak, yıllar içerisinde sigorta şirketlerinin daha büyük sigorta şirketlerince satın alınması ve sigortalı profillerinin devredilmesi nedeni ile Halk Yaşam Sigorta A.Ş. ile başladığım sigortalılığım Yapı Kredi Sigorta ile devam edip, en son 2013 yılında Allianz Sigorta A.Ş.’ye satılması sonucunda, Allianz Sigorta A.Ş’nin Can Sağlığı Sigortası ile 09.02.2014 yılından bu yana “ömür boyu yenilme garantili” olarak sigortalıyım.

Başlangıçta sigorta poliçemin adı Can Sağlığı Sigortası iken; 09.02.2016 poliçe yenileme tarihim itibari ile bana sunulan poliçenin adı, hiçbir onayım ve iznim olmaksızın “Modüler Sağlık Sigortası” olarak değiştirilmiş, Can Sağlığı Sigortası Poliçe’mde yer alan 75.000$ limitli “Yurt Dışı Hastane Hizmet Teminatı” ise “Modüler Sağlık Sigortası Poliçesi”olarak Amerikan Doları’ndan 150.000-Türk Lirası’na çevrilmiş, yaptığım ısrarlı itirazlarla günün kuru uygulanarak 250.000-TL tutarı ile sınırlandırılmıştır. İsminden şartlarına kadar kendi kendilerine değiştirdikleri sigorta poliçesinin imzalamam için tarafıma sunulmuştur.

09.02.2017 tarihli poliçe yenileme tarihinde ise; Allianz Sigorta A.Ş. kendi insiyatifi ile Amerikan Doları’ndan Türk Lirası’na çevirmiş olduğu 250.000-TL tutarındaki yurtdışı kurum kapsamı brüt limitinin enflasyon oranında bile arttırmamış, yine 250.000-TL olarak sabitlemiştir. Enflasyon oranında dahi arttırmadığı sigorta kapsamıma rağmen; ödemem gereken toplam prim tutarı arttırılmıştır.

Allianz Sigorta A.Ş., zorla Türk lirasına çevirmiş olduğu sigorta kapsamında herhangi bir artış uygulamazken prim tutarlarına her yıl %20’yi aşan oranda zam yapmakta ısrar etmiştir.

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından, yapmış olduğum itirazlara poliçe yenileme tarihi olan 09.02.2017 tarihine kadar herhangi bir yanıt verilmemiş; şirket yetkilileriyle telefon ve elektronik posta yoluyla bilgi istemlerim de yanıtsız bırakılmıştır. Talep ve sorularıma tam 3 ay sonra, 17.05.2017 tarihinde bir yazı ile yanıt vermiş ve açıkça “Modüler Sağlık Sigortası”’nın kazanılmış hakkım olan “Yurt Dışı Hastane Hizmet Teminatı”nın Amerikan Doları’ndan Türk Lirası’na çevrildiğini ve bunun herhangi bir gerekçesi olmadığı belirtilmiştir.

Allianz Sigorta A.Ş.’nin tek taraflı ve tüketici aleyhine bu uygulaması ile kanuni hakkımız olan “ömür boyu yenilme garantili” sigortalıların bezdirilmesi ve mağdur edilmesi amaçlanmaktadır.

Allianz Sigorta A.Ş.’nin tek taraflı ve tüketici aleyhine uygulamalarına kayıtsız kalmamalı, hakkımızı sonuna kadar aramalıyız. Bu kampanyayı imzalayarak bu konuda mağdur olmuş tüketiciler sesimizi daha yüksek çıkarabilir ve tüketici olarak haklarımızın haksız ve gerekçesiz olarak değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasına DUR diyebiliriz!!!