Eğitim Sistemi Değiştirilsin !

Eğitim Sistemi Değiştirilsin !

Başlama tarihi:
1 Aralık 2020
İmzalar: 42Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Bilimle Kal Topluluğu

Ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin maalesef hiçbir soruna çözüm sunamadığı gibi birçok yeni sorunu beraberinde getirmekte olduğu somut bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İsteğimiz genel olarak Dünya standartlarına uygun, modern ve gelişmiş bir eğitim sisteminin ülkemizde uygulanmaya başlamasıdır. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere yetiştirilen öğrencilerin Dünya çapında işlere imza atabilmesi ancak eğitimde yapılan köklü bir reformla mümkün kılınabilir.

Sistemde yapılacak değişikler için önerilerimiz aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır . 

Reform Önerilerimiz : 

1-Eğitim ve öğretimde ders saatleri düşürülmelidir . Sizler de takdir edersiniz ki yapılan bilimsel çalışmalar bir öğrencinin günü en verimli şekilde geçirebilmesi için günde dört saat teorik  eğitim verilmesi gerektiğini  ortaya koymaktadır . Bizlerin önerisi teorik eğitim saatinin günde dört saat ile sınırlandırılması ve üzerine günde iki saat spor veya sanat dalında eğitim verilmesidir.

2-Sosyal sorumluluk çalışmaları ve doğa , sanat , kültür gezileri artırılmalıdır . 

3-Öğrencilere özellikle ilkokul düzeyinde zorunlu olarak ahlak ve maneviyat dersleri verilmeli , saygı , sevgi ve hoşgörü kavramları enjekte edilmelidir . 

4-3+3+3+3 sistemi ile 3 yıl ilkokul 3 yıl ortaokul 3 yıl lise 3 yıl üniversite sistemine geçilerek öğrencilerin hayata daha erken atılmasını sağlayabilmek amaçlanmalıdır. 

5-Liseler ; Meslek Liseleri , Sosyal Bilimler Liseleri , Fen Bilimleri Liseleri , Sanat Liseleri , Spor Liseleri ve İmam Hatip Liseleri olarak altı kategoriye ayrılmalıdır . 

6-Okulların fiziki altyapıları iyileştirilmelidir. Fiziki altyapıdan kastımız özellikle liselerde spor salonu futbol sahası basketbol sahası tenis kortu ve yüzme havuzu ile beraber bilimsel çalışma yapılabilecek laboratuvarlar kurulmalıdır. 

7-Yükseköğretim konusunda geleneksel üniversite modellerinin ülkemizde çok fazla bulunmasından dolayı mevcut koşullarda en iyi stratejik hamle ülkemizin yedi bölgesine yedi tane Temel Bilimler ve Mühendislik alanında eğitim veren Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmalıdır . 

İsteklerimizin ülkemizin uzun vadede stratejik ihtiyaçlarına çözümler bulmak ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına kabul edilmesini siz değerli devlet büyüklerimizden arz ederiz . Saygılarımızla . 
 
 

Hemen destekle
İmzalar: 42Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle

Karar Vericiler