Şarap Üretim Teknikerleri için fabrikalarda imza yetkisi tanınsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Ülkemiz çok değerli üzüm çeşitlerine sahip olmasına rağmen, dünya şarap sektöründe çok gerilerde bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden ikisi yeterli eğitimli eleman bulunmaması ve teknolojinin doğru kullanılamamasıdır.
Bilinçsiz ve yanlış yapılan bağcılık ve şarap işleme yöntemleri bu alanda değer yitirmemize neden olmaktadır.
Üzüm ve çeşitli meyvelerden birçok ürün elde edilebilmektedir.
Üreticiye doğru uygulama biçimlerini gösterecek, bu sektörde çalışacak eğitimli elemanlara ihtiyaç vardır.

Şarap Üretim Teknikeri, başta bağcılık, kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışan uzman kişidir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının
" Şarap Üretim Teknolojisi " bölümünde verilmektedir.
Şarap Üretim Teknolojisi programında zirai botanik, zirai meteoroloji, bağ hastalıkları, asmanın tanımı, toprak bilgisi, bağlarda yabani otlar, şarap ve şıra teknolojisi ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.
Türkiye'de Şarap Üretim Teknikerliği alanında eğitim veren 3 okul bulunmaktadır.
Bunlar; Ankara Üniversitesi - Kalecik Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi (Adana) - Adana Meslek Yüksekokulu ve Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) - Şarköy Meslek Yüksekokulu'dur. Bu okullardan eğitim alan kişiler, mezuniyetlerinin sonunda " Şarap Üretim Teknikeri " ünvanına sahip olurlar.

Şarap Üretim Teknikerinin Görevleri

- Şarap üretiminde çalışır,
- Bağ bakımı ve kontrolünü yapar,
- Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuvar analizlerini yapar, sonuçlarını değerlendirir,
- Şaraplık üzümlerde kalite kriterleri ve üzüm hasadında yapılması gereken kimyasal ve duyusal analizler hakkında karar verir,
- Kaliteli yerli ve yabancı şaraplık üzüm çeşitlerinin genel özellikleri ve klonları ile bağcılıkta kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olur,
- Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapar.

Şarap üretim teknikerleri, çalışmalarını genellikle açık alan ya da laboratuvar ortamında gerçekleştirirler. Çalıştıkları kurumun özelliğine göre değişmekle birlikte genel anlamada tam gün çalışırlar.
Statü olarak Gıda mühendisleri ve Ziraat mühendislerinin altında olmalarına rağmen şarap üretimi ve bağcılık konusunda işin uzmanı, nitelikli kişilerdir.
Tüm bu niteliklere rağmen fabrikalarda imza yetkisine sahip değildirler.

İlgili kurumlar tarafından fabrikalardaki oluşumumuza ve imza yetkisine dair yasal desteği arz ederiz.
SaygılarımızlaBugün Şarap Üretim Teknikerleri imzanı bekliyor!

Şarap Üretim Teknikerleri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Şarap Üretim Teknikerleri için fabrikalarda imza yetkisi tanınsın!». Şarap Üretim Teknikerleri ve imza atan diğer 32 kişiye katıl.