KUR'AN ÖĞRETMENLERİ OLMAK İSTİYORUZ

KUR'AN ÖĞRETMENLERİ OLMAK İSTİYORUZ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞINA (https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/) ve tarafına Cemal Çankar bu kampanyayı başlattı

Kur'an Kursu öğreticilerinin öğretmen statüsünde olmaları Özlük hakları dâhil her HUSUSTA aynı olmalıdırlar. Haftalık 30 saat ücret aldığımız hâlde haftada 40 saat çalıştırılmak dayatılmamalıdır.

Kur'an Kursu öğreticileri özellikle Hafızlık öğreticileri olarak görev yerlerimizden, görev yaparken çeşitli bahaneler öne sürülerek "görevlendirme" adı altında yapılan haksızlıkların çözülmesini istiyoruz. Kendi görev yerinde çalışması gerekirken başka bir yerde görevlendirmenin ne kadar haksızlık olduğunu belirtmek isteriz.  Böyle bir uygulamanın ve maddelerin kaldırılmasını istiyoruz. Kadrolu öğreticilere görevlendirme yazısı altında başka yerlere gönderilerek eziyet edilmesi görevli personel için asla verimli bir uygulama değildir. Asli görevi öğretici iken başka bir yere öğretici olmadığı bir göreve gönderilip asli görevi öğretici olmayan kişileri Kur'an Kurslarına görevlendirilmesiyle oluşan tutarsızlıkların bir an önce engellenmesini istiyoruz. Tatillerimizin ve özellikle Kurban Bayramı tatillerimizin yapılması gerekirken yapılan görevlendirmeler tatillerimize engel teşkil etmektedir. Bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. 

"Hafızlık Kur'an öğretmeni" resmi statüsünü istiyoruz. Sadece isim olarak değil özlük hakları dahil olmak üzere ücretler de öğretmenler statüsündeki haklarla aynı haklara sahip olmak istiyoruz.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.