(SMMM)Meslekte Adaletli Gelir Dağlımı İçin Müşteri Kotası Gelmeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Bizler 3568 Sayılı Kanundan yetki almış olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleriz.

Mesleğimizin gereği olarak, işletmelerin muhasebeyle ilgili faaliyetlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, bu faaliyetlerin mevzuatlara uygunluğunu denetleyip değerlendirmek ve gerektiğinde işletme ile resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunmakla sorumluyuz.

Kamunun vergi kaybının ve kaçakçılığının engellenmesi içinde vergi mükelleflerinin ön denetimini yapmak ile yükümlüyüz

Mevcut uygulamada bağımsız çalışan meslek mensuplarında defter sınırlaması yani müşteri kotası bulunmamaktadır. 500, 700 hatta 1000 geçkin defter tutan meslek mensubu bulunmaktadır.

Bizim mesleğimiz bilgiye, gerekli özen ve titizliğe dayanan bir meslektir. Bundan dolayı kaliteli iş yapılması ve vergi ön denetimi meslek faaliyetinin bir parçası olarak yerine getirilmelidir.

500, 700 hatta 1000 geçkin sayıda defter tutmak hem işin kalitesini ve vergi ön denetim gücünü düşürüyor hem de meslektaşlar arasında haksız rekabete neden oluyor.

Sonuçta ise kamu vergi kaybediyor, meslek mensuplarında haksız rekabet yaratıyor. Bir kısım meslek mensubu tekelleşme yaratırken binlerce meslek mensubu işsiz kalıyor.  Meslekte adaletsiz gelir dağımına sebep veriyor.

Mali Müşavirler için müşteri kotası uygulamasının hem kamunun vergi denetim gücünün artırılması hem de meslektaşlar arasında tekelleşmenin son bularak yeni istihdamlar yaratılması amacı uygulanmasını arz ve talep ederiz

Serdar YILMAZ
SM Mali Muşavir