2547 GEÇ. 75. MAD. İLİŞKİN BAKANLAR KRL. KARARININ İSKONTO ORANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


2547 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 75. MADDESİNİN İYİLEŞTİRMESİ TALEBİ

2017 yılında vadesi dolmuş firma alacakları için feragat ve iskonto istenmiştir.Bakanlar kurulu kararı ile bu iskonto oranları bir tablo ile belirlenmiştir; belirlenen tablo reelde firmalara (ihale masrafı,kdv oranı,banka kredi masrafları gelir vergisi,nakliye vb.) % 50'ye yakın yansımaktadır. Ticari kredi notumuz ,sicilimiz,ve itibarımız zedelenmesin diye bankalardan kredi çektik temlik yolu ile faktoring firmalarına temlik vererek bedel ödedik; ayrıca bu tip durumlardan dolayı tefeciye bulaşan ve iflas eden meslektaşlarımız mevcuttur. Biz firmalar zaten satmış olduğumuz ürünler için peşinen vergilerimizi ödedik ve gereken  bütün masrafları yaptık. 75.geçici maddesinin içeriğinde bu anlaşmayı kabul etmeyen ve anlaşma yapmayan firmalara 2017 yılı için bu kanun kapsamına giren alacakları bloke edilerek ödenmeyecektir şeklinde anlaşmaya zorlanmıştır. Eğer ki bu uygulama mevcut hali ile devam eder ise yıl sonuna kalmadan firmalar tek tek kepenk kapatacaktır.Kararın tekrar gözden geçirilerek iskonto oranlarının iyileştirilmesi  ve hakedişlerimizin biran önce ödenmesini mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz.