Özelleştirmeye, yağmalamaya ve talana karşı #DatçayıSavunuyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.

25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Biz aşağıda imzası olan yurttaşlar olarak;

Datça’da Güllükyolu mevkiindeki kıyı alanının, kıyıları kamu yararına yönetmekle sorumlu kamu kurumlarından biri olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anayasaya, Kıyı Kanunu’na göre kamu yararına yönetilmesi zorunluluğuna aykırı biçimde kiraya verilmeye çalışıldığını öğrendikten kısa bir süre sonra üstüne Kargı Koyu’ndaki 128 dönümlük korunması gereken doğal/bakir bir alanın da yerel yurttaş ve sivil toplum örgütlerinin ya da yerel yönetimin görüşü bile sorulmadan 05.04.2021 tarihli 3778 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile imar planı yapma ve satış yetkisinin Özelleştirme İdaresine verildiğini öğrendik… 

Daha önce de kıyılarımızın kiralamalar yoluyla işgali ya da korunması gereken alanların koruma derecelerinin düşürülerek imara açılmaya çalışılması gibi birçok girişim yaşamıştık. Bu girişimlere karşı Datçalılar ve Datça severler olarak bugüne kadar direndik ve bundan sonra da direneceğiz. Sadece insanların değil, canlı cansız tüm varlıkların müşterek alanları olan kıyılar ve diğer doğal varlıkların ticari meta haline getirilerek yağmalanmasını da, talan edilmesini de bugüne kadar kabul etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz.

Özelleştirmeye de, kiralamaya da hayır diyor, bu yönde alınan kararların biran önce iptal edilmesini istiyoruz.

Datça Demokrasi Platformu

Kent Savunması

#DatçayıSavunuyoruz