SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ KOLU ÇALIŞANLARIDA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLSİN!

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ KOLU ÇALIŞANLARIDA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLSİN!

879 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
Başlama tarihi:
Kampanyanın muhatabı:
T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M. , T. C. Çalışma ve Sos. Güv.B.lığı, Milli Sav.B.lığı,İçişleri B.lığı

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: ASİM-SEN

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ KOLU ÇALIŞANLARIDA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLSİN

Değerli mesai arkadaşımız; 

Kamuoyunca da bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisince; "öğretmenler", "sağlık çalışanları", "polisler" ve "din hizmetleri görevlileri"nin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesine dair mevzuat değişikliği çalışmaları yürütülmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlısı kurumlar ile İçişleri Bakanlığı ve bağlısı kurumlarda 35000 sivil kamu çalışanı görev yapmaktadır. Bu kamu çalışanları üniformalı personel ile aynı iş yerlerinde, aynı risk altında ve aynı hizmeti üretmelerine rağmen, kurumlarındaki üniformalı personelin faydalandığı "fiili hizmet süresi zammı (yıpranma), "silahlı kuvvetler tazminatı", "emniyet hizmetleri tazminatı", "yan ödemeler", "orduevleri, sosyal tesisler ve  lojmanlar" gibi birçok mali ve sosyal haktan faydalanamamaktadırlar.

Hal böyle iken Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlısı kurumlar ile İçişleri Bakanlığı ve bağlısı kurumlarda görevli sivil kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'den başlatılarak kademeli şekilde yükseltilmesinin, bu kurumlarda görev yapan sivil kamu çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetlerin en azından bir kısmının telafi edilmesine dair bir fırsat olduğunu değerlendiriyor ve emeklilerimiz dahil hizmet sınıfı farketmeksizin bu kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarının tamamının 3600 ek gösterge çalışmalarına dahil edilmesini talep ediyoruz.

Sizlerin de dijital olarak katılmanız suretiyle imzacısı olmanızı beklediğimiz kampanyamızı, tanıdığınız tüm sivil kamu çalışanı arkadaşlarınıza da duyurarak talebimizi daha yüksek sesle dile getirmemizi sağlayabilirsiniz. Böylelikle Milli Savunma Bakanlığı ve bağlısı kurumlar ile İçişleri Bakanlığı ve bağlısı kurumlarda görevli sivil kamu çalışanlarının da 3600 ek gösterge çalışmalarına dahil edilmesi için siyasiler ve kurum idarecilerinin imza kampanyamıza destek olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir imza da sen ver ki 3600 ek gösterge çalışmalarına dahil olalım.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ!

BİLGİ NOTU: Devlet memurunun herhangi bir konuda yapılan imza kampanyasına katılması suç mudur?

Anayasanın "VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti" başlıklı 25 inci maddesine göre; herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 26. maddesinde ise bu hürriyetin sınırlayacak hususların kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Yine, Anayasa'nın 128. maddesine göre memurların özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede memurların statüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanunda, hangi fillere hangi disiplin cezasının verileceği ise 125. maddede düzenlenmiştir ve bu maddelerin hiç birinde imza kampanyalarına dair cezai bir düzenleme getirilmemiştir. Ayrıca Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun  3. Maddesinde “Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.” hükmü amirdir. Özetleyecek olursak, memurların genel olarak, ismini ve mesleğini yazarak, imza kampanyalarına imza vermesi suç değildir.

879 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.