İkinci Alımda Lisans Hemşirelere Minimum 8000 Kadro

İkinci Alımda Lisans Hemşirelere Minimum 8000 Kadro

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına Türkiye Lisans Hemşireleri bu kampanyayı başlattı

DUYURU

Türkiye’de bulunan lisans mezunu atanamayan hemşireler adına bu açıklamayı yapıyoruz ve öncelikle meslektaşlarımız olan hemşirelerden sonrasında duyarlı ve destekleyici tüm bireylerden destek bekliyoruz.
Biliyorsunuz ki her yıl binlerce hemşire mesleğini yapmak üzere ülkemiz hastanelerinde istihdam edilmektedir. Bu amaçla son yapılan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki atamada biz lisans mezunu hemşirelere 5000(Beş bin) kişilik kadro verilmiştir. Bu sayı maalesef ki her yıl verdiğimiz binlerce mezun sayısına yetmemekte ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Ülkemizde daha önce yapılan atamalarda çok daha fazla sayıda kadro açılmış olmasına rağmen bize verilen son atamadaki sayıyla maalesef ki yüksek puanlarımıza rağmen atanamıyoruz. Her yıl üniversitelerden binlerce mezun vermekteyiz, her geçen yıl artan mezun sayımızla yapılacak olan önümüzdeki ilk atamada 8000(Sekiz bin) kadro açılmasını talep ediyoruz.
Lisans mezunu hemşireler olarak gerekli olan tüm teorik, pratik ve teknik bilgilere sahip olduğumuzun bilincindeyiz. Ülkemiz öğretmenleri gibi alanında yetkin akademisyenler tarafından insan onurunu korumak, önce hasta yararı ilkesini benimseyerek çalışmak, meslek otonomisine sahip çıkmak ve tüm bilimsel gelişmeleri takip ederek araştırmacı, yenilikçi hemşireler olacak şekilde yetiştirildik. Sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri ve tutumları devletimiz bünyesindeki hastanelerde çalışarak sergilemek ve bir an önce kaliteli hasta bakımı sağlamak amacıyla hastalarımıza kavuşabilmeyi istiyoruz!
Yasa ve kanunlarla da korunan meslek tanımımızın, görev, yetki ve sorumluluklarımızın bilincinde mesleğinde yetkin bireyler olarak en yakın zamanda 8000(Sekiz bin) kişilik atama ile hastanelerimizde çalışabilmeyi istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.