Alınan poşet paraları TEMA ya bağışlansın

Alınan poşet paraları TEMA ya bağışlansın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.
50 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına Vasfi Mutlu Cakir bu kampanyayı başlattı

01.01.2019 itibariyle doğayı koruma amaçlı olarak, ücretsiz verilmeyerek satışına başlanan poşet bedellerinin marketler tarafından TEMA gibi çevre vakıflarına bağışlanması daha çevreci bir adım olacaktır. Toplum üzerindeki olumsuz tepkinin de böylece azalacağı muhtemeldir. Konuyla ilgili kanuni altyapının oluşturulup, acilen uygulamaya geçilmesi konusunda muhatapların yardımını rica ediyorum.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.
50 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.