2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için istenen fahiş sınav ücretinin düşürülmesi talebi

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için istenen fahiş sınav ücretinin düşürülmesi talebi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına ismail çölgeçen bu kampanyayı başlattı

2019 SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI ELEME SINAVI ücreti orantısız bir şekilde arttırılmıştır. 200 TL olan ücret bu sene 246 TL ye çıkarılmış olup bu ücret düzeyi biz öğrenciler için oldukça fazladır ve bu husus büyük mağduriyete sebep olacaktır.
Özellikle sınavın tek bir ilde (Ankara) yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; henüz bir meslek sahibi olmayanların her sınav için kendilerini de aşan masrafları söz konusu olmaktadır.
Yol, konaklama, yeme/içme zaten yeterince sorun oluşturmaktayken, sınav ücretlerinin bu şekilde sürekli olarak arttırılması ve Sayıştay’ın temel görevi olan kamu kaynaklarının; verimli, etkili, hukuka uygun kullanılmasını denetleyen bir kurum sınavında hakkaniyet ilkesi gözetilmeksizin yapılan ücret artışları hiçbir vicdana sığmamaktadır.
Sosyal devlet ilkesine ve fırsat eşitliğine ters düşen bu uygulamanın düzeltilmesini ve sınav ücreti konusunda gerekli düzenlemenin yapılarak mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.