İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON A​.​Ş. ve İSBAK A​.​Ş.'de yetkimizi verin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON A​.​Ş. ve İSBAK A​.​Ş.'de yetkimizi verin...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve tarafına Cem Yavuz bu kampanyayı başlattı

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yetkilileri; artık toplu sözleşme yetkimizi verin.

Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSTON ve İSBAK A.Ş.'de çalışan yaklaşık 5000 işçiyiz. Anayasal sendika seçme hakkımızı kullanarak Belediye-İş Sendikasına e-devlet üzerinden özgür irademizle üye olduk ve toplu sözleşme yapmak için yeter sayıya ulaştık. Bu amaçla 4 Kasım 2019 tarihinde yetki başvurusu için aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına başvurduk. Bugüne kadar yetki başvurumuzu hiçbir gerekçe göstermeden beklettiler. Hâlâ da bekletiyorlar. Üyelik sistem kayıtlarının ellerinde olmasına rağmen 15 dakikada verilecek olan yetkiyi 10 aydır alamıyoruz. Bu gerekçeyle, gerek işçi arkadaşlarımızla yaptığımız basın açıklaması yoluyla, gerekse sendikamızın tüzel kişiliği girişimiyle toplu sözleşme yetkimizin verilmesi talebinde defaatle bulunduk.

Bu durum, AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN, yerel seçim sonuçlarının diyetini İstanbul işçisine ödetmek istemesi değildir de nedir?

İlgili bakanlığın vurdumduymazlığı, keyfiyeti ve umursamaz tavrı nedeniyle 10 aydır yetki alamıyor, Bu nedenle de toplu sözleşme yapamıyoruz. İş yerinde yaşadığımız sıkıntılarımızı yetkili bir sendikanın olmaması nedeniyle aşamıyoruz.

Günümüzde dünyanın tüm emekçilerinin ekonomik yapısını sarsan virüs salgınında, biz belediye işçileri olarak canla, başla ve  korkusuzca 24 saat  hizmet veriyor ve bu hizmetleri hâlâ 2,5 yıl önce aldığımız zamla yapıyoruz.

Bizler İBB işçileri olarak ilgili bakanlıktan lütuf değil hakkımız olanı istiyoruz. 

Buradan aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bir kez daha seslenmek istiyoruz.

Bu keyfi tutumunuzdan vazgeçin ve İBB işçilerini ve ailelerini daha fazla mağdur etmeyin.

Sizlerden de bu çağrımıza destek olmanızı bekliyoruz.

Saygılarımızla

İBB, İSTON ve İSBAK A.Ş. İŞÇİLERİ ADINA

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.