3. Yargı Reformu engelli mahpusları da kapsasın, engelli mahpuslar da ev hapsine alınsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Türkiye’de yasalaşması beklenen 3. Yargı Reformunda, terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olmayan hamilelerin, hastaların ve yaşlıların ev hapsine alınacakları söyleniyor.
Hükümlü, hüküm özlü ve tutuklu engellilerin ev hapsine alınmamaları, anayasamızın eşitlik maddesine aykırıdır.

Cezaevlerinde bulunan bedensel engellilerin akülü araçlarıyla ve tekerlekli sandalyeleriyle gezip dolaşabilecekleri alanlar bulunmamaktadır.
Cezaevlerinde bulunan koğuşların tuvaletlerinde, bedensel engellilerin ihtiyaçlarını görebilecekleri alafrangalar bulunmamaktadır.
Cezaevlerinde bulunan bir çok koğuşun 2 katlı olması nedeniyle, bedensel engelli mahpuslar, ancak arkadaşlarının yardımlarıyla avlulara, tuvaletlere ve yatakhanelere inip çıkabilmektedirler.

Cezaevlerinde bulunan görme engellilerin, büyük tırnak makası, okuma yazma aracı, özel şarjlı traş makinası ve sesli kol saati kullanmalarına izin verilmemektedir.
Cezaevlerinde bulunan görme engellilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla, GETEM telefon kütüphanesinden faydalanma talepleri, kurum yöneticileri tarafından reddedilmektedir.

Cezaevlerinde bulunan görme engellilerin, infaz kanunu kitapçığının Braille alfabesiyle bastırılmasına dair bulundukları talepler, cezaevlerinin yöneticileri tarafından reddedilmektedir.
Duruşma ve tensip zabıtları, iddianameler, mütalaalar, gerekçeli kararlar, itirazlar, onama ve bozma belgeleri cezaevinde bulunan görme engellilere “ kabartma yazılı” olarak TEBLİĞ edilmediği gibi, savunma hazırlamaları için yazma araçları kullanma talepleri de reddedilmektedir.
Fotoğraflar aracılığıyla aileleriyle hasret gideremeyen görme engellilerin açık, kapalı ve telefonla görüş süreleri taleplerine rağmen uzatılmamaktadır.
Cezaevlerinde bulunan görevlilerin, hükümlülerin, hüküm özlülerin ve tutukluların işaret dili bilmemeleri nedeniyle, işitme engelli mahpuslarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurulamamaktadır.

Görme engelliler için sesli, işitme engelliler için ise işaret dili betimlemeli olarak yapılan filmler cezaevlerinin özel TV kanallarında yayınlatılmamaktadır.
Cezaevlerinde bulunan engellilerin, engelsiz yaşam sürememeleri nedeniyle, 3. yargı reformunun engelli mahpusları da kapsamasını, terör örgütlerinin kurucusu ve yöneticisi olmayan engelli mahpusların da, hamile, hasta ve yaşlı mahpuslar gibi ev hapsine alınmalarının sağlanmasını arz ve talep ederim.