Kampanya Kapatıldı

Bahariye Blokları Kentsel Dönüşüm Çilesi

Bu kampanya 48 destekçiye ulaştı


İLGİLİ MAKAMA
Biz aşağıda imzası bulunan Galip Özger Cad.No:27 Eyüp/İstanbul’da bulunan 310 bağımsız bölümden
müteşekkil yaklaşık 1.200 kişinin ikamet ettiği, “Bahariye Sitesi” sakinleriyiz.
Sitemiz Eyüp İlçesi’nin en eski sitelerinden biri olup,artık oturulamaz durumadır.Bu durum mevcut yapılara
ilişkin yaptırdığımız risk raporu ile de 01/06/2015..tarihinde kesinleşmiştir.

Site sakinleri olarak biran önce mevcut yapılarımızın tahliye edilerek yeniden inşaat yapılması için birçok
inşaat firması ile görüşmeler yapılmasına karar verilmiş ve görüşmelere başlanmıştır.En son yaklaşık 3 yıl önce
Akbulut İnşat ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.Ltd.Şti. adına aynı zamanda Gönüllü Teşekküller Vakfı
Başkanı’da olan Hamza AKBULUT ile sözleşme yapılabileceğine karar verilmiştir.
Gerek maliklerin büyük çoğunluğunun gereksek malikler adına Site Yönetimi’nin girişimleri sonucu yaklaşık
1.5-2 yıl önce bağımsız bölümler adına sözleşme yapmaya hazır olmamıza rağmen firma kabul edilemez,
hiçbir makul izahı ve açıklaması olmayan nedenlerle sözleşme imzalamamıştır. Gerek yazılı gerekse sözlü
bütün girişimlerimize rağmen ilgili firma sözleşme imzalamadığından firmaya ve Hamza AKBULUT’a karşı
ciddi güvensizlik oluşmuştur. Ve yapılan görüşmeler KESİN OLARAK sona erdirilmiş, durum
kendilerine bildirilmiştir.
Halen oturulamaz durumda olan bağımsız bölümlerde oturmak zorunda kalan biz malikler Hamza
AKBULUT’un anlaşılmaz tavrı nedeniyle uzun süre gereksiz şekilde bekletilerek mağdur edildik.
Mağduriyetimizin para ile dahi karşılanabilir yanı yoktur.Buna rağmen biz malikler mevcut süreçte firmanın
yaptığı belgeli harcamalar varsa ödemeye hazır olduğumuzu da bildirdik.
Durumun İVEDİLİĞİ nedeniyle 3.kişi firmalarla görüşmelere başladık.Birçok firma ile yeniden anlaşma
durumuna geldik.Ancak hangi firma ile anlaşma aşamasına gelsek, Hamza AKBULUT tarafından
arandıklarını,mevcut projenin kendi projeleri olduğunu, maliklerle inşaat sözleşmesi imzalamamalarını
istemiş,aksi halde bulunduğu konum ve nüfuzu nedeniyle hesap edemeyecekleri mağduriyetler
yaşayacakları TEHDİDİNDE bulunduğunu tarafımıza söylenmişler ve sözleşme imzalamaktan bu nedenle
çekindiklerini beyan etmişlerdir.Hamza AKBULUT,tehditlerini, Sitemiz Yönetici ve temsilcilerine de
yapmaktan çekinmemektedir.
Biz maliklerin arsası üzerinde HİÇBİR EMEĞİ OLMAMADAN nüfuz kullanacağı şantajı ile RANT elde
edilmeye çalışılması hukuken,ahlaken ve dinen kabul edilemez bir davranıştır.Mevcut güvensizlik
ortamından sonra Hamza AKBULUT ya da firması ile bizlerin çalışması etik olarakda artık mümkün
değildir.
Bizler oturulamaz konutlarda halen can derdi ile oturan malikler olarak, bir taraftan kamu otoritesinin
tahliye baskısı diğer taraftan haksız bir kişinin rant baskısı arasında sıkışmış durumdayız. Bizler mevcut
yerleri ilgili kişinin rant talebine boyun eğmeden, öncelikle sizlerin yardım ve desteği ile taleplerimize en
uygun yanıtı veren firma ile sözleşme imzalamak istiyoruz.İlgili kişinin mevcut nüfuzunun 3.şahıs firmaları
engellemesinin önlenmesini talep ediyoruz.
Gereğini saygı ile arz ederiz.Bugün Oğuz Tarkan imzanı bekliyor!

Oğuz Tarkan Yaşlı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.c. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı: Bahariye Blokları Kentsel Dönüşüm Çilesi». Oğuz Tarkan ve imza atan diğer 47 kişiye katıl.