Tək bayraq Tək Ordu Tək Millət Tək Vətən.

Tək bayraq Tək Ordu Tək Millət Tək Vətən.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Tək bayraq Tək Ordu Tək Millət Tək Vətən tarafına Javid Gasimov bu kampanyayı başlattı

Tək bayraq Tək Ordu Tək Millət Tək Vətən

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.