Sonuncu kursların dövlət imtahanının leğv olması

Sonuncu kursların dövlət imtahanının leğv olması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Təhsil Nazirliyi Ceyhun Bayramov tarafına ... ... bu kampanyayı başlattı

Məlum pandemiya ilə əlaqədar olaraq tələbələrin imtahan üçün lazımi vəsaitləri əldə etməyi çətinlik törədir.Bu səbəbdən ötrü dördüncü kurslara güzəşt olunmasını tələb edirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.