2. Semestr ödənişindən tam yaxud 50 faiz azad edilmək istəyirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Biz Azərbaycan Universitetlərinin tələbələri olaraq bu çətin vəziyyətdə 2. Semestr ödənişindən tam yaxud 50 faiz azad olmaq istəyirik. Online dərslərlə canli dərsin ödənişi eyni olmamalaridir.