TÜRKLERİN TARİHİNİ anlatan OĞUZ HAN adlı bir sinema yapıtı istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


TÜRK soyunun ve kültürünün, M.Ö. 4000 yılına kadar olan arkeolojik belgelerine Anav, Afanasiyevo ve Andronova Kültürlerinden ulaşabilirsiniz. İnsanlık tarihinde radikal değişimlere sebep olmuş derin geçmişe sahip Türk soyu ve kültürünün sinemaya aktarılmaması, devletin en büyük eksikliği olsa gerek. OĞUZ HAN  adlı bir sinema yapımı ile Dünya insanlarına Türk Tarihini sunmak vefa borcumuz olmalıdır. Ayrıca Azerbaycan Bağımsızlığının önemli ismi şair, yazar, milli meclis üyesi Sabir Rüstemhanlı'nın, Türklerin tarihini destanlaştırarak anlattığı Göktanrı adlı eseri, Oguz han adlı senaryoya, ilham verecektir... Devletin en tepesinden itibaren ilgili her kurumun, kuruluşun , söz sahibi bireylerin bunu  milli ve kutsal bir görev olarak benimsemelerini arz ederim... Oguz SOLAK