Kampanya Kapatıldı

Türkiyenin İlk Diş Hekimliği Fakültesi Kalitesini Ve Tarihini Korusun

Bu kampanya 1.399 destekçiye ulaştı


Türkiye’de alanında ilk ve önder olan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri olarak okulumuzun isminin değişmemesini, başka bir üniversiteye dahil edilmemesini ve taşınmamasını talep ediyoruz. Biz bu fakülteyi tecrübe dolu eğitimiyle beraber, köklü bir tarihi olduğu için tercih ettik. Eğitimde bir marka olan Türkiye’nin en iyi hekimlerini yetiştiren fakültemiz kalitesini korumalıdır. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Türkiye’nin ilk diş hekimliği fakültesi Türkiye’nin ilk üniversitesinden ayrılamaz. Bu haraket Türkiye’nin en köklü üniversitesinin kökünü kurutmak demektir.

Türkiye'de kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yetiştirdiği ve hala yetiştirmeye devam ettiği dünyanın dört bir yanındaki sayısız başarılı hekimleriyle, akademisyenleriyle, öğrencileriyle fakültemizi ve üniversitemizi bir asırı aşkın bir süredir temsil etmektedir. Kurulduğu tarihten bu yana Fatih bölgesinde, 1970 yılından beri de Çapa yerleşkesinde en iyi şekilde sağlık hizmetleri veren fakültemiz ne yazık ki yeni sunulan tasarı ile üniversitemizin bizim fakültemizin de içlerinde bulunduğu bazı fakülteleri başka bir üniversiye bağlanmak, başka kampüslere taşınmak, diğer bir deyişle adeta tarihinden koparılmak isteniyor. Söz konusu fakülteleri bağlı oldukları üniversitelerden ayırıp yeni üniversiteler kurmak aralarında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği ve İstanbul Tıp Fakültesi gibi bir çok köklü ve ekol olarak nitelendirilen fakülteyi akademik alanda aksatacak, niteliksizleştirecek ve itibarsızlaştıracaktır. Bu durum 1908'den beri birçok hekim yetiştirmiş İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki bizlere, öğrencilere, ve öğretim görevlilerine yapılan bir saygısızlıktır ve bu yanlış yapılmadan dönülmesi gerekmektedir.

Fakülte Temsilcilerinden Çağrı

20 Nisan Cuma öğleden sonra Sayı: 31853594-101-1540-147 Kanun Tasarısı ile tüm İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak kocaman bir yasa büründük. Kanun Tasarısında belirtilen Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Meslek Yüksek Okulu, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün yeni açılacak İbni Sina Üniversitesine dahil edileceği belirtilmiştir.

İstanbul Üniversitesi'ni Araştırma Üniversitesi olmaya taşıyan hali hazırda bünyesinde bulunan fakültelerdir. 2017-2018 Akademik Yılı açılışında Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak'ın konuşmalarında verilen istatistiklerde gördük ki okulumuz hemen hemen her alanda Türkiye'de 1. ve dünyada derece sahibidir. (Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi ARWU, Sıralama: 385) İsmi geçen fakültelerin ayrılmasının üzerine yayın, patent, proje sayısı düşecektir. Bu durum İstanbul Üniversitesi'nin mevcut akademik potansiyelinde kayba neden olacaktır.

Fakültelerimiz kendi içinde değil, üniversitenin tamamı içinde bir bütündür. Gerek öğrenciler gerek hocalarımız olsun tüm fakülteler etkileşim içerisindedir. Fakültelerin yarısını ayırmak bütünü ve işleyişi sekteye uğratacak ve adaptasyon problemlerini de beraberinde getirecektir.

İstanbul Üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır. İstanbul Üniversitesi bir markadır. İstanbul Üniversitesi öğrencileri bölümlerinden önce, üniversitesini seçerler. Kuruma karşı duyulan bu derin aidiyet duygusu sebebiyle, farklı bir çatı altında okumak bizler için zorlaşıyor ve bu durum madden ve manen geleceğimize zarar verir bir nitelik taşıyor.

İstanbul Üniversitesi fakülteleri, birçok bölümde Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alır ve yetiştirir. Öğretim üyeleri salt kendi fakültesini değil, aynı alanda eğitim veren tüm fakülteleri besler. Öyle ki akademisyenlerimizin kitapları ilgili fakültelerde ders kitabı olarak okutulur. Türkiye'deki diğer fakültelere lokomotiflik etmesi İstanbul Üniversitesine özgü bir davranıştır.

İstanbul Üniversitesi konumu itibari ile de öğrencilerimiz ve eğitim politikaları açısından büyük önem taşır. Beyazıt kadar merkezi bir bölgede bulunmak tarihsel, coğrafik, potansiyel açıdan avantaj kazandırır. İlgili fakültelerin taşınması kararı öğrencilerimiz, memurlarımız, akademisyenlerimiz tarafında barınma, ulaşım gibi sorunları beraberinde getirecek ve kayıplara neden olacaktır. Bu durumun akademik yaşantıya zarar vermesi hususu noktasında kaygılanmaktayız.

Bakanlar kurulundan ve TBMM den isteğimiz kanun tasarısının yeniden değerlendirilmeye alınması ve geri çekilmesidir. Fakülte temsilcileri olarak, fakültemizdeki öğrencilerin isteklerini yasal yollarla ilgili birimlere ulaştırmayı bir görev bildik.

Saygılarımızla...

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=229841Bugün Ahmet imzanı bekliyor!

Ahmet Turker bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiyenin İlk Diş Hekimliği Fakültesi Kalitesini Ve Tarihini Korusun». Ahmet ve imza atan diğer 1.398 kişiye katıl.