Türkiye topraklarında yabancı eşlere ve yabancı annelere yaşamı kolaylaştırmak için imzala

0 людей подписали. Следующая цель: 2 500


Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

 Bizler, Türk vatandaşlarıyla evli yabancı eşler ve Türk vatandaşı çocukları olan yabancı anneler olarak, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ikamet etmemizi kolaylaştırmak amacıyla, yabancı vatandaşların burada kalmasıyla ilgili mevcut yasalarda değişiklik yapılmasını talep ediyoruz. Şöyle ki;

 Finansal sıkıntılar nedeniyle eşlerin her ikisinin de çalışması gerekiyor. Ancak yabancı asıllı eş çalışmak istediğinde, işveren tarafından çalışma izni alınmadığı takdirde çalışamıyor. İşverenlerin de büyük kısmı buna yanaşmadığı için, yabancı eşlerin yasal zeminde çalışma fırsatı oluşmuyor. Türk vatandaşları ile evli yabancı eşlerin, evlilik nedeniyle ikamet hakkı kazandıklarında, otomatik olarak çalışma hakkı da kazanmalarını talep ediyoruz.

 Türk vatandaşı çocuğun annesi olan yabancının, eşinin ölmesi veya yabancı eşin kusuru olmaksızın herhangi bir nedenle boşanmaları halinde, yabancı asıllı annenin çocuğunun başında kalmak, onu yetiştirmek ve koruyup kollamak amacıyla aile ikameti ve çalışma hakkı verilmesini talep ediyoruz.

 Bir Türk vatandaşı ile evlenip, Türkiye’ye yerleşen ve ailesine Türk vatandaşı çocuklar veren, yabancı asıllı annenin, sadece evlilik nedeniyle ikamet izni alması, eşinin ölümü, hastalık veya sakatlık nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda bile kendisine çalışma izni vermemektedir. Hemen tüm gelişmiş ülkelerde, vatandaş ile yapılan evlilik, eşe ikamet ve çalışma hakkı verir.

 Bu yersiz ve haksız uygulamadan vazgeçilerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ve talep ederiz.

 

Уважаемый Министр Иностранных Дел Мевлют Чавушоглу

Мы, иностранные граждане, матери и жёны турецких граждан, просим внести поправки в существующий закон о пребывании иностранных граждан на территории Турецкой Республики, для облегчения нахождения в стране по факту проживания.

1) Просим внести поправку о нахождении и проживании матерей турецких граждан (детей не достигших совершенолетия) находящихся в разводе, посмертно утерявшим супруга (кормильца) и одиноким матерям детей, где являясь опекуном иметь право на трудоустройство и семейный вид на жительство, с правом на получение гражданства Турецкой Республики. Для облегчения воспитания и обучения детей.

Просим упростить пребывания матерям турецких детей и дать право воспитать без разрыва общения со вторым родителем. Не нарушая детскую ранимую психику. Воспитать в обществе, привить культуру и обычаи страны.

2) Просим внести поправку о работе для супругов турецких граждан, во избежании распада семей из-за финансовых прблем, где при получении семейного вида на жительство, автоматически предоставлять разрешение на трудоустройство.

Просим Вас рассмотреть вышеуказанные пункты в ближайшее время.