Kampanya Kapatıldı

İçerenköy'de Yeşil Alan Yeşil olarak kalmalı Eylem Çağrısı Dayanışma ve imza toplama #direnevren

Bu kampanya 1.429 destekçiye ulaştı


YEŞİLİNE SAHİP ÇIK
1) 19/03/2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., Büyük Kartal –Mahirbey sokakları, 168 pafta, 1- 5- 9- 17 nolu noktalar 3220 Ada, 17 parselin köşe noktalarından bulunan parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli parsel bazında yapılan Nazım İmar Planı değişikliğine gidilmiş, bu alanın YEŞİL ALAN olan imardaki durumu, DİNİ TESİS (CAMİ) ALANI olarak değiştirilmiştir.
2) 2237 m2 yüzölçümlü bu alan “YEŞİL ALAN” olarak kullanılmak amacıyla 1986 yılında Evren Sitesi tarafından terk edilmiştir. İhtiyaç hasıl oldu gerekçesi ile yapılan imar planı değişikliği, usule ve yasaya aykırı olmakla birlikte, olmayan bir ihtiyaç için İstanbul ‘da çok ihtiyaç duyulan yeşil alanların ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır.

Caminin yapılması düşünülen alana çok yakın İçerenköy mahallesi’nde aşağıda isimleri belirtilen, çok yakın mesafelerde yeterli sayıda ibadethane bulunmaktadır. Bu camiler şunlardır :

* Bostancı Oto Sanayi Sitesi Camii
* İçerenköy Merkez Camii
* Gökyiğit Camii
* Birlik Camii
* FSM Eğt.ve Araş.Hast.İçerisinde Mescit
* İçerenköy Selçuklar Camii
* Osmanlı Çatakbaşı Camii
* Ali Gazi Baba Camii
* Şafak Camii
* Şehitler Camii
* Tatar Ağası Camii
* Hacı Abdurrahman Cansu Camii

Sonuç olarak bu alan YEŞİL ALAN olarak kullanılmak üzere terk edilmiştir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 1/1000’lik parsel bazında imar değişikliği yetkisi Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın olmasına rağmen usule aykırı olarak 1/1000’lik planda değişiklik yapılmıştır. Bu alanla ilgili olarak YEŞİL ALAN terki yapan Evren Sitesi’nin kat maliklerine ya da çevrede bu yeşil alandan yararlanan tüm vatandaşların görüşü alınmamış, bildirimde bulunulmamıştır. Konunun öğrenilmesi ile açılmış olan YÜRÜTMEYİ DURDURMA davasının sonucunu bekleme gereği bile duyulmamıştır.

Tüm bu nedenlerle, bölgede zaten son derece yoğun durumda olan, yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttıran, yeşil alanları azaltan, emsal teşkil edici, terk amacına aykırı ve yakın çevrede yeteri kadar yararlanılabilecek camiinin bulunması nedeniyle, aşırı önem arz eden bir kamu yararı olmayan bu imar planı değişikliğinin İPTALİ ve YEŞİLİ KORUMA adına destek bekliyoruz. 

Zaten yesilin kalmadıgı bir şehirde varolan tüm yeşil alanlar korunmalıdır.

#direnEvren

YER : Yer: Bostancı Köprüsü üzeri İçerenköy yolu... ışıkları geçince hemen solda kalan sokak... Küçükbakkalköy/İçerenköy tarafından gelişte Bostancı köprüsüne gelmeden sağınızda kalan sokak...Bugün ilker imzanı bekliyor!

ilker gulener bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye, İstanbul: İçerenköy'de Yeşil Alan Yeşil olarak kalmalı Eylem Çağrısı Dayanışma ve imza toplama #direnevren». ilker ve imza atan diğer 1.428 kişiye katıl.