Başarı

TABANDAN TAVANA İNSAN MERKEZLİ DEMOKRASİ İÇİN TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ (TİVEP) içinde mücadeleye çağırıyoruz.www.tivep.org.tr

Bu kampanya 72 destekçi ile değişim yarattı!


TABANDAN TAVANA İNSAN MERKEZLİ DEMOKRASİ İÇİN

 

Örgütlü-örgütsüz işçi sınıfının, işsizlerin, emeklilerin, gelecek kaygısı içindeki gençliğin, çeşitli meslek kuruluşlarının, emekten yana siyasi partilerin, politik oluşumların geniş bir emek cephesi içinde bir araya gelip bir yol haritası çıkarmaları gerekiyor. Bu yol haritasının bir düzen değişikliği öngörmesi gerekmiyor. Çerçeve, krize karşı tahribatları en aza indirip emeğin temel haklarını savunma ile tanımlanabilir. Bunu şunun için söylüyorum: Ne zaman böyle pragramatik meseleler tartışılsa, önerilen reform maddelerinin "düzen yanlısı", "düzen içi" gibi kısır yaftalamalara maruz kalması ve bir araya gelebileceklerin ayrışması söz konusu olabiliyor.Sınıfların çıkarı dengeye gelmelidir. İnsan merkezli demokrasi emekçilerin çıkarını savunurken, öteki sınıfların yaşam hakkını yok saymaz.Demokratik özgürlükler sınıfsal çıkarlara kurban edilmemelidir.Rejimin ve demokrasinin geleceği açısından sorunumuz, galiba iktidarla değil de muhalefetle Doğal sonucu, yani ilk genel seçimle birlikte iktidarın değişmesini sağlayacak ortam ve koşullar kendiliğinden oluşmuş durumda. Eksik olan, yıkılmaya hazır bir çoğunluk yönetimini yıkabilecek fiskeyi vuracak güçte bir ana muhalefetin oluşmasıdır. O açıdan , vakit kaybetmenin zamanı değil;Partisi ne olursa olsun herkesi ATATÜRK ve demokrasi düşmanı.Bu zihniyet karşısında. TABANDAN TAVANA İNSAN MERKEZLİ DEMOKRASİ İÇİN TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ (TİVEP) içinde mücadeleye çağırıyoruz.

www.tivep.org.tr

 Bugün Begüm imzanı bekliyor!

Begüm Çiçek bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ: TABANDAN TAVANA İNSAN MERKEZLİ DEMOKRASİ İÇİN TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ (TİVEP) içinde mücadeleye çağırıyoruz.www.tivep.org.tr». Begüm ve imza atan diğer 71 kişiye katıl.