Kampanya Kapatıldı

Türkiye'deki Evlilik Yaşı Hakkında Yasalardaki Uyuşmazlığı Kaldıralım!

Bu kampanya 511 destekçiye ulaştı


Bu kampanya ile genç çocukların evlilik yaşı konusunda Türk Yasaları'nda var olan uyuşmazlıkları ve belirsizlikleri kaldırmak, Türkiye'deki çocuk gelinler oranını düşürmek amaçlanmaktadır.

www.stopchildbridesinturkey.com sayfasına göz atarak faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinip, bize ulaşabilirsiniz.

Çocuk gelin kavramı 18 yaşının altında olan, zorla evlendirilmiş adolesan genç kızlar için kullanılmaktadır.

Çocuk gelinlerin en yaygın olduğu ülkeler arasında Hindistan, Bangladeş, ve Nijerya yer almaktadır.

Bu ülkelerde genç yaşta gerçekleşen evliliklerin ana nedeni o ülkenin geleneğidir. Aynı zamanda ise, bu ülkelerde hem gelin hemde damat 18 yaşının altındadır. Mesela Hindistan’da aileler çocuklarını evlendirme kararı aldığında, her ikisi de 3-4 yaşlarındadır. Çocuklarını kucaklayarak düğünlerine götürürler, ve orada evlendirirler. Bu çocuklar, evlendirildikten yaklaşık 10 yıl sonra, yani 14-15 yaşlarında beraber yaşamaya başlarlar.

Maalesef Türkiye’de durum, daha da fecidir. CNNtürk.com’a göre son beş yılda çocuk gelin sayısı 232 bin 313’e ulaşmıştır. Henüz reşit olmayan bu genç kızlar aileleri tarafından, ‘’başlık parası’’ için bir nevi satılmaktadırlar. Bu kızlar, hayatları boyunca, zorla evlendirildikleri için fiziksel ve zihinsel tacize uğramışlardır.

Daha genç kız olamadan, kadın da olmuşlardır, anne de…

Bu kızlar, evliliği şiddet, tutsaklık ve cehennem kavramlarıyla eş tutuyorlardır çünkü onlar daha ne oyunun ne de okulun tadını alamadan, aileleri onları zorla hiç tanımadıkları biriyle evlendiriyor...

Hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde bireylerin sahip olacakları hak ve yükümlülükler düzenlenirken benimsenen kriterlerden birisi yaş kriteridir. Yaş kriterinin önemli olduğu bir konuda evlilik müessesesidir. Evlilik yaşı olarak ifade edeceğimiz bu durum Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesinde 'Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir.' şeklinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu bir kişinin ergin sayılabilmesi için 11. maddesinde bireylerin on sekiz yaşını doldurmasınışart koşarken, 124. maddesinde evlenmek için on yedi yaşını doldurmasını yeterli görmüştür. Kısaca kanun koyucu evliliğin kişiyi ergin kılacağına, yani evlenmesi durumunda on sekiz yaşından küçük bir kişinin bir yetişkinle aynı hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu düzenleme altına almıştır.

Türk Hukuk sisteminde yer alan kanunlar tek tek irdelendiğinde kimlerin çocuk sayılacağı hususu net değildir. Öyle ki Türk Medeni Kanunu kendi içinde dahi birden fazla düzenleme içermekte olup net bir sonuca ulaşmamıştır. Dolayısıyla Türk Hukuk sisteminde çocuk gelin/damat kavramının tarifinin, yasaya göre değiştiğini söylemek mümkündür. Türk Medeni Kanunu'na göre on yedi yaşını, Çocuk Koruma Kanunu'na göre on sekiz yaşını, Türk Ceza Kanunu'na göre ise on beş yaşını doldurmamış kişiler çocuk gelin/damat sayılmaktadırlar. Kanunlar arasındaki bu uyumsuzluk geleneksel yaşayışa sahip ailelerin, çocuklarını erken yaşta evlendirmelerine karşı verilen tüm mücadeleleri sonuçsuz bırakmaktadır.

Türkiye'deki bu karışık düzenlemelere karşın uluslararası düzenlemeler çocuk kriterini belirlerken ortak bir yargıya sahiptir. Türkiye'nin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası belgelere göre on sekiz yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komisyonu 1994 yılında verdiği 21 Sayılı Genel Görüşünde evlilik için asgari yaşın hem kadın hem erkek için on sekiz olması gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. Çocuk Hakları Komitesi de 2003 yılında vermiş olduğu 4 sayılı Genel Görüşünde kadın ve erkek için minimum evlilik yaşının on sekiz olması gerektiğini belirtmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun evlilik yaşına ilişkin düzenlemesi uluslararası hukuk kurallarına uygun değildir. 

Izgin Özdaş & Ada MesçiBugün izgin imzanı bekliyor!

izgin ozdas bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye'deki Çocuk Gelinler Hakkında Yasalardaki Uyuşmazlığı Kaldıralım!». izgin ve imza atan diğer 510 kişiye katıl.