Kampanyanın muhatabı: GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ve 1 diğer muhatap daha

Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın.

0

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 300.000.

Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Oluşan boşluktan faydalanan dış güçler, çeşitli motif ve çıkarlar doğrultusunda, Suriye'de savaşmak suretiyle, ülkeyi işgal etmişlerdir. Sivil halk; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kronik hastalar, engelliler, bu çıkar kavgası esnasında kullanılan ağır silahlar, yapılan bombardımanlar, topçu atışları altında ezilmektedir. Savaşın ne kadar süreceği ve ülkeye daha ne kadar zarar vereceği meçhuldür.

Bu durumda, askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda yaşamak yerine, belli bir temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekatlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri temel eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, özellikle Türkiye'nin güneyinde, Suriye sınırına yakın, bu iş için ayrılan kışlalarda veya ayrıca kurulacak merkezlerde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Türkiye, mültecilere harcayacağı bütçenin bir kısmını, bu askerlerin eğitim, donatım ve lojistik desteklerine harcamalıdır. Bu askerlerin tedavi ve diğer masrafları, mültecilerin Avrupa'ya gelmesinden endişe duyan AB ülkelerince, AB fonlarıyla karşılanmalıdır.

Kendi ülkelerinin bağımsızlığına katkı sağlayan bu Suriyeli "askerler", Afganistan'da olduğu gibi, yeni kurulacak Suriye Cumhuriyeti'nin ordusunu ve polis teşkilatını oluşturacak, gelecekte eğitmen sıfatıyla yeni nesil askerler ve polisler yetiştireceklerdir.

Kamuoyuna ve Genelkurmay Başkanlığımıza saygılarımla arz ederim.

Bu kampanyanın teslim edileceği kurum:
  • GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
  • beb@msb.gov.tr


    Aktan Aydogmus bu kampanyayı bir imzayla başlattı, şimdi 289.599 destekçisi var. Görmek istediğin değişimi yaratmak için bugün sen de bir kampanya başlat.
    Bugün Aysenur imzanı bekliyor!

    Aysenur Kecikaya bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın.». Aysenur ve imza atan diğer 289.598 kişiye katıl.