TSK nın yemek israfına çözüm

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Tugaylar, tümenler, alaylar, kışlalar ve birçok askeri birliklerdeki yemek israfın engellemek ve bu konuda bir çözüm sunmak üzere bu kampanyayı başlattık. 

Yapılan işlem ve sonucu: Bin kişilik personel olduğunda bin kişilik yemek çıkartılıyor. Bu konuda elbette bir kısıtlama öneremeyiz. Ne kadar personel varsa o kadar yemek çıkarılmalı. Bu durumda çeşitli sebeplerle istikhakkı yemeyen personeller olduğundan ciddi miktarlarda yemek artıyor ve neticede artan yemekler çöpe dökülmek suretiyle israf ediliyor.

Önerilen: Güvenlik sebebiyle terör bölgeleri hariç tutularak her il/ilçe de mevcut aşevleri kullanılarak yada yeni aşevleri, yardım çadırları kurularak artan yemeklerin oralara aktarılıp halka ücretsiz dağıtılması.

Önerilen 2: Artan uygun yemeklerin hayvan barınaklarına nakli.

Önerilen 3: Terör bölgelerinde birinci ve ikinci önerimiz güvenlik sebebiyle mümkün olmayacağı için yiyeceklerin lezzetlendirilip tüketimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.Bugün Murat imzanı bekliyor!

Murat Çolakoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı : TSK nın yemek israfına çözüm». Murat ve imza atan diğer 820 kişiye katıl.