Türk İşaret Dili Eğitimlerinde artık Sağırların Fikrini Sormanızı İstiyoruz!

Türk İşaret Dili Eğitimlerinde artık Sağırların Fikrini Sormanızı İstiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Ülkemizde 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile birlikte sağır toplumunun ana dili olan Türk İşaret Dilinin kabulü ve sisteminin oluşturulması talimatı gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu oluşturulmuş ve derneklerimizi temsilen federasyonumuz kurulda asil üyeleri ile yer almıştır. Ancak ilk zamanlarda çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda heyecanlı ve ümitli olan derneğimiz ve üyeleri hali hazırda 13 yıldan bu yana yapılan hizmetlerden hoşnut kalmamıştır. Beklediğimiz ve hak ettiğimiz anadilimizin devlet nezdinde ve toplumda kullanılmasına yönelik çalışmaların da amacından saptığını ve bırakın Türk İşaret Dilinin gelişmesini ve sistemin oluşturulmasını, aksine maalesef Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Müdürlüklerince bambaşka bir dil ve kültür oluşumu yönünde olumsuz devam ettiğini gözlemlemekteyiz.

 

Federasyonumuzun derneklerimizin talebi doğrultusunda devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile irtibata geçerek bu kötü gidişin durdurulması yönünde girişimde bulunmasını talep ediyoruz. Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden işaret dili derslerinin bir an evvel durdurulması, TİDBO tarafından bugüne kadar belge alan ve toplumda eğitmen ve tercüman sıfatıyla bulunan kişilerin sınavlarının yapılarak değerlendirilmeleri ve yeterli olanların belgelerinin onaylanmasını bekliyoruz. Halk Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan derslerin bize rağmen değil bizimle birlikte gerçekleşmesinin en doğru yol olduğunu düşünüyor, federasyonumuzun yetkisi dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak eğitim programlarının hazırlanarak hayat geçirilmesini talep ediyoruz.

 

Gereği hususunda bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,