iyilik çalışanlarına yeni bir hak fırsatı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflarda ve Kamu Yararına Çalışan Derneklerde en az 10 yıl ve üzeri süre ile çalışanların Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmesi için 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde değişiklik yapılması talebi.