Her yerde maske takmaya ve maske takmamaktan cezasına çarptırmaya karşı bir dilekçe

Her yerde maske takmaya ve maske takmamaktan cezasına çarptırmaya karşı bir dilekçe

Başlama tarihi:
3 Ekim 2020
Muhatap:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN
İmzalar: 221Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Nataliia Dar

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bizler, Alanya ilçesi başta olmak üzere, tüm Antalya ilinde yaşayan Türkiye vatandaşları ve oturma izni esasına göre aileleri ile birlikte yaşayan yabancılar, meskenler hariç olmak üzere ve sokaklar, okullar, toplu ulaşım araçları, plajlar dâhil olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluğunu getiren genelgenin ve genelgenin ihlalinden para cezası alınmasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

İşbu Maske takma ve para cezalarına ilişkin Genelge, Türk Anayasası'na göre ağır insan hakları ihlalidir, yani Anayasanın 2. kısmının 2. bölümünde yer alan Kişinin Hakları ve Ödevleri başlığının KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI hakkında olan  Madde 17’ de yazılanlara göre: ‘Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; RIZASI OLMADAN bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; KİMSE İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR CEZAYA veya MUAMELEYE TABİ TUTULAMAZ.

Biz maske takmaya karşıyız çünkü:

Birincisi, bu insanların sağlığına zarar veriyor, özellikle çocukların ve yaşlıların. Bütün uzman doktorlar maske takmanın oksijen açlığına ve ilk dakikalardan itibaren, sonucunda geri soluduğumuz, karbondioksit salınımın konsantrasyonun yükselmesine yol açıyor. Oksijen açlığı baş dönmesine ve baygınlığa sebep oluyor, oksijen yetersizliği tansiyon yükselmesine aterosklerotik kalp hastalığına ve tüm organların yetmezliğine yol açıyor ve tüm bunlar insan sağlığı için bir tehdittir.

Bu özellikle Antalya ili ve ilçelerine bağlı bölgemizdeki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha da ağırlaşmaktadır. Bölgemiz en yüksek hava sıcaklığına sahiptir, çok sıcak olduğu için maskesiz bile nefes almak zordur ve maskeli olmak tüm insanlara yapılan bir cinayettir, özellikle de bütün gün okulda maske takarak sıcak ve havasız sınıflarda oturmak zorunda kalan çocuklar için ve sıcak ve havasız toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda olan yaşlı insanlar için. Plajlarda sıcak güneşin altında maske takmak ise sağlık açısından genel olarak saçmalıktır. Sağlıklı insanlar neden kendi sağlıklarına ve çocuklarının sağlığına zarar vermelidir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında öngörülen haklarımıza göre maske takıp takmamaya kendimiz karar verme hakkına sahibiz.

İkincisi, vatandaşların özgürlüklerini kısıtlayan herhangi bir ek kanun çıkarabilinmesi için ülkede resmi bir olağanüstü hal ilan edilmemiştir. Ve bu da aynı zamanda Türk Anayasasının büyük bir ihlalidir. Anayasanın 2. kısmının 1.  bölümünde yer alan Genel Hükümler başlığının TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI hakkında olan Madde 15’ de yazılanlara göre:

‘Savaş, seferberlik veya OLAĞANÜSTÜ hallerde, milletlerarası hukuktan doğan

yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.’

Üçüncüsü, maske virüse karşı koruma sağlamaz.

Virologların çoğu bundan bahsediyor, neden SİZ uzmanların görüşlerini dinlemiyorsunuz. Biz hakları olan insanlarız, kuklalar değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre maske takıp takmamaya karar verme hakkına sahibiz. Siz saygıdeğer cumhurbaşkanımızsınız ve Anayasaya göre ulusun sağlığını gözetleyip korumakla yükümlüsünüz, bu genelge ise Anayasada belirtilen insan haklarını tamamen ihlal etmekte, ayrıca insanların, çocukların ve yaşlıların sağlığına doğrudan zarar vermektedir. Milletin sağlığını düşündüğünüzü nasıl söyleyebilirsiniz ki? Biz bu genelgeyi gözden geçirip değiştirmenizi talep ediyoruz. Yani sokaklarda, eğitim kurumlarında, plajlarda maske takma zorunluğunun iptalini, toplu ulaşım araçlarında da sosyal mesafe korunmak koşuluyla, maske takma zorunluğunun iptalini istiyoruz. Ayrıca, devlet kurumlarını ziyaret etmek için HES kodu ibraz etme zorunluğunun iptal edilmesini talep ediyoruz, çünkü bu, insanların mahremiyet ve özel hayat haklarının büyük ihlalidir.

 

 

 

Hemen destekle
İmzalar: 221Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle