Emeklilere Yurtdışında Calışma Hakkı Verilsin

Emeklilere Yurtdışında Calışma Hakkı Verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

3201 Sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanma yapmak suretiyle emekli olanlar yurtdışında çalışma yasağına tabidirler. Bu kişiler “Mini Job” diye tabir edilen kısmi zamanlı işlerde dahi çalışamamaktadırlar. Hâlbuki Almanya gibi Türkiye`nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu çoğu ülkede emekli olanlar 450 Euro`ya kadar ek ücret kazanma hakkına sahiptirler. SGK tarafından 2011 yılında genelge ile serbest bırakılan sigorta kapsamında olmayan küçük çalışmalar 2012/24 Sayılı genelge ile yeniden yasaklanmıştır. O tarihte emekli olanlara ise kazanılmış hak çerçevesinde aynı şirkette devam etmeleri kaydı ile çalışma izni verilmiştir. Türkiye`de kendi çalışması karşılığında emekli olanlar Türkiye`de veya yurtdışında herhangi bir kesintiye uğramadan çalışabilmektedir. 3201 sayılı Kanuna göre emekli olanlar ise Türkiye`de çalışabilmekte ancak yurtdışında çalışamamaktadır. Bu kişilerin Türkiye`de çalışma hakkının olup yurtdışında çalışamamasının mantıklı bir izahı söz konusu değildir. Emekli vatandaşlara yurtdışında çalışabilme hakkının verilmesi Türk Ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Zira bu kişiler kazançlarının büyük kısmını Türkiye`de değerlendirmektedir. Kişilerin bu hakkı almak için mahkeme yoluna müracaat etmesi SGK ile vatandaşı karşı karşıya getirecektir. Daha önce mavi kart sahiplerinin emeklilik hakları ya da yurtdışında sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış bazı ülkelerde ilk is başlangıcının Türkiye sigortalarına ilk iş başlangıcı sayılması gibi konularda binlerce dava açıldı. Hükümetin sunmuş olduğu yasa tasarısı ile TBMM bu konuda yasa değişikliği yaptı ve ilgili konuların daha fazla dava konusu yapılmasının önüne geçilmiş oldu. Şimdilerde ise yurtdışında yaşayan vatandaşlar emekliyken çalışma hakkını elde etmek için dava yoluna müracaat etmeye başlamıştır. Yurtdışındaki Türklerin yaşamakta olduğu bu mağduriyetin çözümü için TBMM`de bekleyen bazı yasa tasarıları mevcuttur. Buna ilişkin yasal değişiklik hükümetin de programında bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilerek 3201 sayılı Kanun ile emekli olan vatandaşların sigortasız küçük çaplı işlerde çalışabilmesine imkân tanıyacak yasanın yürürlüğe konulması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.