Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Dr.Hikmet Boran Tıp Fakültesi'nin olması gerekir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Merhum Dr. Hikmet Mehmet (Boran) (1901-1945) henüz 18 yaşındaki bir Tıbbiye öğrencisi iken, 4-11 Eylül 1919’da toplanan tarihi Sivas Kongresi’ne katılan 38 delegeden birisidir. Milli Mücadele için oluşturulan bütün derneklerin “Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla,  bir çatı altında toplanmasını öneren kişidir. O kadarla da kalmamış; ABD veya İngiltere’nin güdümüne girmeyi savunan “mandacıların” cesaretle karşısına dikilmiştir. Bu bağlamda,  Mustafa Kemal Paşa’ya şunları söylemiştir:

““Paşam murahhası (delegesi) bulunduğumTıbbiyeliler beni buraya İstiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle red ve takbih ederiz. Farzımuhal manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batıncısı olarak adlandırır ve tel'in ederiz”.

Gazi Paşa, Tıbbiye’nin 3’üncü sınıfında öğrenci olan ve de Sivas Kongresinde İstanbul’u temsil eden üç delegeden birisi olan Hikmet Beyin bu tepkisine kızmadı. Aksine, mutlu oldu. Çünkü, Amasya Genelgesini imzalayan arkadaşlarının “manda” fikrine kapılmasından büyük bir rahatsızlık duymaktaydı. “Müsterih ol Çocuk” dedi… “Gençlikle gurur duyuyorum” “Azınlıkta kalsak bile, mandayı kabul etmeyeceğiz” “PAROLAMIZ TEKTİR: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM !” 

DR. HİKMET BEY, 14 MART TIP BAYRAMININ ONURLU İSMİDİR

Ülkemizde, batılı anlamdaki tıp eğitimine (Sultan 2. Mahmut döneminde) 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye’nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bu nedenle, her yıl 14 Mart günü “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Tıbbiyeli Hikmet Mehmet (Boran) o zamanlarda 3.sınıf öğrencisidir ve kişiliği itibariyle diğer öğrenciler tarafından saygı duyulan bir insandır.  Öğrenciler Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 14 Mart 1827’de kurulmasının 92.yıl dönümünü kutlama isteklerini okul idaresine kabul ettirirler. Fakat tıbbiyelilerin asıl amacı kutlamadan ziyade İngiliz işgaline karşı bir ayaklanma çıkarmaktır.Tıbbiyeli Hikmet’in de öncülük ettiği öğrenciler okulun iki kulesi arasına dev bir Türk Bayrağı açarak kutlama bahanesiyle İngiliz işgalini protesto ederler. İngilizler bu toplantıyı zor kullanarak dağıtırlar ve birçok öğrenciyi de tutuklarlar.Hikmet Beyin Sivas Kongresi için seçilmesinde bu olay etkili olmuştur.

Doğduğu Balıkesir Savaştepe Belediyesi tarafından adına bir park ve büstü dikilmiştir. Bundan daha büyük şeref ne olabilir? 

Adını taşıyan Tıp Fakültesi ?