SMA Hastalarının Yaşama Hakkının Korunması İçin Kanun Teklifi

SMA Hastalarının Yaşama Hakkının Korunması İçin Kanun Teklifi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Turkiye Buyuk Millet Meclisi ve tarafına Kamu Yararını Savunma Derneği bu kampanyayı başlattı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU'NA  BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN   

Ek Madde 18- Hayati tehlike veya acil tıbbi girişim gerektiren hallerde ilaç, tıbbi cihaz ve benzeri sağlık giderleri ücretsiz olarak karşılanır. 

Madde Gerekçesi : Anayasa ile korunmakta olan uluslararası sözleşmelerle desteklenen en temel hak, yaşam hakkıdır. Bu madde ile yaşam hakkının korunması amaçlanmıştır. Özellikle SMA hastalığı dahil nadir hastalık ve kanserle yaşayan bireylerin sağlığa ulaşımı hayati bir öneme sahiptir. Yaşam ve sağlığa erişim hakkı çerçevesinde ilaç, tıbbi cihaz ve benzeri ekipmana ulaşımdaki gecikmeler geri dönülemez sonuçlar vermektedir. Bu madde ile sağlığa erişimde yaşamsal kaygılara öncelik verilmiştir. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.