Seçim kampanyalarında maddi vaatler yasaklansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Demokrasimizin sağlıklı temeller üzerinde devam edebilmesi için, seçim sistemimizin açıklarını kapatmalıyız. Siyasi partilerin seçimlerde maddi vaatler vermesi, diğer partileri de bunu yapmaya zorlamakta, ve seçim ülke sorunlarının tartışıldığı bir platform olmaktan çıkıp, kimin kime ne verdiği yarışına dönüşmektedir. Gelin, demokrasimizin namusunu koruyalım! Seçimleri adeta bir rüşvet platformu olmaktan çıkaralım.