Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ortadan kalkması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu pandemi süreci ile birlikte kadınlara yönelik şiddetin bu denli artmasına rağmen, iktidarın kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesini kaldırmak istemesini ve bunun tartışmaya dahi açılmasını kabul etmiyoruz. Bu istek açıkça şiddeti ve şiddet göstereni cesaretlendirmek ve daha çok kadın katliamına zemin hazırlamaktadır, buna izin vermeyeceğiz.

Devletimizin tüm kurumları kadına yönelik şiddet ile mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan, bütüncül politikalar geliştirme ve hayata geçirme sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüm bu sebeplerle biz imzası bulunanlar olarak, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için kabul edildiğini, kadınları koruyan bu yasaların ve anlaşmaların zaten gerektiği gibi uygulanmazken, şimdi bir de tamamen kaldırılmasına karşı olduğumuzu belirtiyor, İstanbul Sözleşmesi’nin devamlılığının sağlanmasını arz ediyoruz.