İstanbul Sözleşmesi Uygunlansın!

İstanbul Sözleşmesi Uygunlansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Turkiye Buyuk Millet Meclisi tarafına Ren Germen bu kampanyayı başlattı

İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı sürece kadına şiddet yönündeki suçlar meşru hale gelecek ve kadın cinayetleri artacak. Bunun durdurulması için 6284 sayılı yasanın uygulanmasını istiyoruz. Peki yasa uygulanırsa kadınlara tanınacak haklar neler?

6284 Sayılı Kanun'un uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:


a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

6284 sayılı yasanın sağladığı haklar şöyle sıralanabilir:

1. Sığınak talep etme.

2. Şiddet gören ya da tehdit altında olan kadınlar geçici koruma (yakın koruma) talep edebilirler.

3. Şiddete uğrayan ya da tehlikede olan kadın; şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını, kendisine yaklaşmasının engellenmesini, adresinin gizlenmesini, kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesini isteyebilir.

4. Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini, geçici velayet ve tedbir nafakası, geçici maddi yardım, oturduğu eve aile konutu şerhi konulmasını talep edilebilir.

5. Herhangi birinin şiddete maruz kaldığını tanık olursanız 6284 sayılı kanuna göre, durumu 155’i arayarak şikayet ya da ihbar edebilirsiniz.

Bu yasa yürürlülüğe girene dek sesi olmayanların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yolda beraber yürümek, insanlığın sesi olmak için lütfen kampanyayı imzalayıp paylaşarak destek olun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.