İstanbul Üniversitesi'ni Böldürtmeyiz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Ülkemizin en eski ve en köklü okulu olan İstanbul Üniversitesi bir markadır. Üniversitemizin bölünerek bazı fakültelerinin yeni açılacak olan İbn-i Sina Üniversitesi'ne bağlanması istemini reddediyoruz. Okulumuza ve fakültelerimize dokunulmasını asla istemiyoruz. Bizler okulumuzla ve diplomalarımızla gurur duyuyoruz. Hiçkimsenin bu kıvancı elimizden almasına izin vermeyiz.