Kampanya Kapatıldı

İdam Cezası İnsanlık Suçudur, Teklifi Dahi Vahşettir.

Bu kampanya 118 destekçiye ulaştı


Açıkçası idam cezasının etik ve toplumsal açıdan fayda sağlayan bir uygulama olduğuna inanmıyorum. Organize edilmiş bir normlar yığını olan hukukun, geri dönüşsüz ve rehabilitasyon amacı gütmeyen cezalandırmalarda bulunmasını saçmalık olarak görüyorum.

İdam cezasının caydırıcı olduğu iddiası ilk olarak istatiksel olarak doğrulanmış bir iddia değildir. Bu iddiaya dair kişisel değerlendirmemi hukukçu, psikolog veyahut kriminolog olmadığım için tarihçi olarak tarihsel veriler üzerinden değerlendireceğim.

Ünlü Rönesans yazarlarından Thommas More, İngiliz hukuk sisteminin toplumsal bir kriz olarak başlayan hırsızlık sorununu çözümü için bu suça idam cezasının verildiğinden bahseder (V. Henri ve IV. Edward dönemlerinde bu yasanın uygulandığını biliyoruz). Ve Yine More, bu uygulamanın hırsızlığı azaltması gerekirken, bu sefer hırsızların, yakalanmamak için daha farklı suçlar işlediğini (görgü tanıdığını veya soyduğu kişiyi öldürme) anlatmakta. Keza Sümer kent devletleri, hatta ilkel yerleşimlerden beri uygulanan bireyin imhası uygulaması, suç oranını ciddi manada düşürebilecek seviyede caydırıcılığa ulaşamamıştır.

Bu iddianın dışında Cesare Lombroso gibi kriminologların savunduğu gibi; suçun insan doğasının bir parçası olduğunu reddedip, bunun yerine suça neden olan fizyolojik/antropolojik bir kusurun sebep olduğunu ve belli bir suçlu fenotopi çıkarılabileceği ve suçla "suç öncesi mücadele edilebileceği" gibi radikal iddialar mevcuttur.
Önceden de belirttiğim gibi kriminolog, hukukçu, biyolog, antropolog veya psikolog değilim. Ancak analitik düşünebilen bir insan olarak soruyorum; henüz suç işlememiş veya işlediyse bile ıslah edilebilecek bir insanı, gayet de yanlışlanabilir bir varsayım, tasım üzerinden imha etmek ne kadar makul ve ahlaki?

Ve tabi ki bu uygulamanın toplumsal ve hukuki bir boyutu da var. Islah etme amacı gütmeyen, suç oranını caydırıcı etkisi üzerinden düşürmeyen bir uygulamayı yürürlüğe sokmanın ne gibi bir faydası var? Kaldı ki bu uygulama, Sayın Halit Yerlikhan'ın belirttiği gibi son derece masraflı (Tabi modern tekniklerinden bahsediyoruz). Kısacası, sadece toplumun vicdanını rahatlatmak veya onu tatmin etmek için bir bireyin imhası gibi korkunç bir kararı almak, hukuk biliminin deontolojisine aykırı değil midir?

Kaldı ki, toplumun kendi vicdanını rahatlatması ve kendisini tatmin etmesi için, ona toplumun dışladığı ve rehabilite edilebilecek bir bireyi imha etme hakkını vererek, yani TOPLUMA CİNAYET İŞLETEREK, büyük bir insanlık suçu işlemekte değil midir?Bugün Mehmet Uygar imzanı bekliyor!

Mehmet Uygar Altay bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye Büyük Millet Meclisi: İdam Cezası İnsanlık Suçudur, Teklifi Dahi Vahşettir.». Mehmet Uygar ve imza atan diğer 117 kişiye katıl.