ELEKTRİK ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN!

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA tarafına Sosyalist Cumhuriyet Partisi bu kampanyayı başlattı

Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!
Enerji dağıtım şirketleri derhal kamulaştırılsın!
Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamların derhal geri alınmasını istiyoruz
Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı kaldırılmalıdır.
Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmelidir.
Halkın en temel ihtiyaçları olan hizmetler, kamu eliyle verilmelidir.
Enerji dağıtım şirketleri derhal devletleştirilmelidir!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.