ELEKTRİK ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN!

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN!

Başlama tarihi:
9 Şubat 2022
Muhatap:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İmzalar: 511Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!
Enerji dağıtım şirketleri derhal kamulaştırılsın!
Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamların derhal geri alınmasını istiyoruz
Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı kaldırılmalıdır.
Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmelidir.
Halkın en temel ihtiyaçları olan hizmetler, kamu eliyle verilmelidir.
Enerji dağıtım şirketleri derhal devletleştirilmelidir!

Hemen destekle
İmzalar: 511Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle