BAŞARILI LİSELERE HAKSIZLIK YAPILIYOR NİTELİKLİ OKULLAR LİSTESİ TEKRAR DÜZENLENMELİDİR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.


                T.C. Milli Eğitim Bakanlığı     İstanbul-Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne             

  

 

     Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen "2018 SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU” EK-2’de “MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI” listelenmiştir. Bu liste içerisinde İstanbul ili Sarıyer ilçesinden beş lisenin yer aldığı görülmüştür.

    Sarıyer ilçesinde bulunan ve uzun yıllar süresince hem ilçenin ortaöğrenim öğrencilerinin hem de yakın ilçelerin öğrencilerinin tercihi olmuş, önceki yıllarda yapılan merkezi yerleştirme sınavlarında yüksek puan ile öğrenci yerleştirilen, öncelikli tercih edildikleri yıllardır tescillenmiş okulların listeye alınmadığı görülmektedir.

    Orta öğrenimin sadece binalar ile yapılmadığı, lise düzeyinde, öğretmenlerin ve okulda bulunan tüm sınıfların öğrencileri ile uzun yıllar süresince oluşturulan bir kültür ile geliştiği göz önünde bulundurulmalıdır. Sarıyer ilçesinde yapılan lise seçiminde bu olguların göz ardı edildiği görülmektedir.

   Liselerin tespitinde, öğrencilerin ve velilerin tercih öncelikleri, okullardaki mevcut öğrenciler, okulların yerleri ve ulaşımları, ulaşım imkânları, öğrenci kontenjanları, akademik birikim ve başarıları göz önünde bulundurulmalıdır.  Sarıyer ilçesinde yapılan lise seçiminin bu ölçütleri yansıtmadığı görülmektedir.

Örnek olarak ele alırsak; Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz ve biz veliler için de yapılan lise seçimi bir hayal kırıklığı, memnuniyetsizlik ve üzüntü yaratmıştır.

   Sarıyer ilçesinde tercih edilen, başarılı ve örnek bir lise olan “Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi” nin "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları” listesinde yer almasının hem lisemizde okuyan öğrencilerimiz hem de lisemize gelecek yıl yerleştirilecek öğrenciler için doğru bir seçim olacağını belirtir, yapılan lise seçiminin yeniden değerlendirilmesini, Sarıyer ilçesinde belirlenen liselerin ve lise sayısının arttırılmasını öğrencilerin, velilerin ve okulumuzun mağduriyetinin giderilmesini saygılarımızla arz ederiz.