Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine Çağrı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine Çağrı

TBMM’de en büyük iki grubu oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, bütün partilerden Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş bulunan tüm vekillerimizi,

Milli/ulusal çıkarlar adına, normalleşme adına, demokratikleşme adına, özgürleşme adına, “yurtta sulh, cihanda sulh” adına bir uzlaşmaya, mutabakata vararak,

Milletvekili yemin metninin, 12 Eylül askeri cunta döneminden kalma anayasa maddelerinden biri olan mevcut metin yerine, Atatürk dönemindeki “Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye takip etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakattan ayrılmıyacağıma namusum üzerine söz veririm” şeklindeki metinle - sadece günümüz Türkçesine uyarlanmak suretiyle - değiştirilmesini sağlamaya çağırıyoruz.