Çocuk tecavüzcüleri topluma karıştırılmasın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


T.C ANAYASASI madde beşte devletin temel amaç ve görevlerinden, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini,  insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Tecavüzülerle aynı toplumda yaşamak istemiyoruz. Bu ıslah edilemeyecek bir ruh hastalığıdır. Çocuk tecavüzcülerinin veya katillerinin müebbet hapis cezası almasını talep ediyoruz.